•                                                                    Nr. 31 | 14 mei 2020

   

   

  HiX update - Opstarten reguliere zorg (COVID-19 editie 8)
  Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. Deze update beschrijft hoe HiX u ondersteunt bij het tijdig signaleren op COVID-19 nu de reguliere zorg langzaam toeneemt. Heeft u de vorige HiX updates gemist? Klik hier.

   

   

  Slimme patiënttoestemming gegevensuitwisseling
  Nu veel zorginstellingen aansluiten op Zorgplatform en het Transmuraal Portaal, pakken ze direct door met het uitvragen van toestemming aan de patiënt om gegevens te mogen delen met collega-zorginstellingen. Een flinke klus, waar Albert Schweitzer ziekenhuis een van de koplopers mee is. KNO-arts en CMIO Mark Friebel vertelt over de aanpak van zijn ziekenhuis, dat ‘Zorg van waarde’ als motto heeft. Ook gaat hij dieper in op het belang van gegevensuitwisseling en heeft hij een belangrijke tip voor andere zorginstellingen. Lees over de werkwijze van Albert Schweitzer ziekenhuis en enkele tips.

   

   

   

  Tijdige signalering op COVID-19
  Nu de reguliere zorg meer en meer gaat starten, is het van belang tijdig te signaleren op COVID-19. Enerzijds kan dit door middel van het screenen van patiënten. In de standaard content is hier een screeningsformulier voor ontwikkeld. Anderzijds is het van belang in de diverse spreekuuroverzichten zicht te hebben op de eventuele verdenkingen om hier actie op te ondernemen. Ook hier biedt HiX de nodige ondersteuning.

  - Screening
  Met als doel de reguliere patiëntenzorg weer veilig op te starten, dienen alle patiënten (zowel t.b.v. opnames als polikliniekbezoeken) op COVID-19 te worden gescreend. Om dit gestructureerd te kunnen vastleggen, is een nieuwe vragenlijst ‘Screening COVID-19’ beschikbaar gesteld. Deze vragenlijst kan ook via 'Isolatie-indicaties' op het voorblad worden beantwoord. Als uit deze vragenlijst een 'COVID verdenking score' van drie of hoger komt, dient bij de patiënt een isolatie-indicatie te worden geregistreerd. Deze isolatie-indicatie kan, indien gewenst, ook automatisch worden gevuld.

  De vragenlijst 'Screening COVID-19' is uitgeleverd met Modi 142285.
  Via Modi 142369 is de vragenlijst gekoppeld aan een nieuw registratietype 'Anamnese COVID-19'.
  Via Modi 142358 kan de zorginstelling een eigen tekst/conclusie instellen die onderaan de vragenlijst wordt getoond.

   

  - Screening op portaal
  De vragenlijst 'Screening COVID-19' zal met ingang van 6.1 HF103 (Modi 142988) ook ondersteund worden op het Patiëntenportaal. Bij een ‘COVID verdenking score’ van hoger dan drie, ontvangt de poli of verpleegafdeling waar de patiënt verwacht wordt een notificatie op de werklijst en kan de beantwoording overgenomen worden in het dossier. 

   

  De vragenlijst kan door de patiënt op het portaal worden beantwoord en wordt vervolgens in HiX getoond.

   

   

  - Signalering in de polikliniek
  Sinds kort wordt in het ‘Spreekuuroverzicht’ de isolatie-indicatie getoond. Dit zal voor COVID-19 worden uitgebreid met de "virus"-signalering (Modi 142559). Ook in de maps (Modi 142562) en in het venster ‘Spreekuurvoorbereiding’ (Modi 142626) zullen deze zichtbaar worden. Naast de eerder verschenen FAQ’s op onze supportsite omtrent de prioritering van afspraken, is nu ook de DBC als kolom toegevoegd aan het afspraakbuffervenster (Modi 142507). 

  Voor de kliniek is eerder al het overzicht 'Overview klinische COVID-19-patiënten' beschikbaar gesteld. Binnenkort komt ook de poliklinische variant beschikbaar: ‘Overview poliklinische COVID-19-patiënten' (Modi 142635). Dit overzicht wordt gegenereerd op basis van hoofd- en/of subagenda om zo COVID-19-patiënten tijdig te ontdekken. Zowel een verdenking als een aangetoond COVID-19-patiënt wordt gesignaleerd.

   

   

   

  Beelden extramuraal uitwisselen
  In HiX 6.1 (HF103) en HiX 6.2 (HF28) is het mogelijk om radiologiebeelden beschikbaar te stellen aan andere zorgverleners en/of zorginstellingen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het Transmuraal portaal.

  De zorgverlener geeft in HiX aan of radiologiebeelden gedeeld mogen worden, waarna deze op het Transmuraal portaal van de eigen zorginstelling getoond worden. Hiermee kunnen externe zorginstellingen/zorgverleners die hiertoe bevoegd zijn de beelden direct bekijken en downloaden. De beelden kunnen zij in het eigen PACS inladen, waarbij validatie van de patiëntgegevens plaatsvindt. Het onderzoek wordt beschikbaar in het EPD Dashboard.

   

  Radiologiebeelden in het Transmuraal portaal.

   

  Een weergave van het proces. NB: Alle gegevens in bovenstaande afbeeldingen zijn fictief.

   

   

  Zoekfunctie naslag, ondersteuning richtlijnen en literaire databases
  Eerder berichtten wij u al over de GLM-set rondom COVID-19, waarbij de zorgverlener wordt geholpen op basis van de reden van komst met bouwstenen in de consultvoering die logisch zijn bij een verdenking op het coronavirus. Sinds HiX 6.2 is het in de vernieuwde consultvoering mogelijk om direct vanuit het registratievenster een uitstapje te maken naar de recentste richtlijnen en literatuur. Een voorbeeld is de contextgevoelige integratie met bijvoorbeeld UpToDate van Wolters Kluwer. 

  Onderstaande afbeelding toont een verdenking op COVID-19, waarbij de gebruiker middels de knop [Informatie]   op basis van de internationale codering artikelen uit UpToDate kan naslaan.

   

  Een weergave van het proces. NB: Alle gegevens in bovenstaande afbeeldingen zijn fictief.

   

  Naast de contextgevoelige integratie vanuit een diagnose is het mogelijk om op basis van tekst richtlijnen na te slaan. Dit kan op basis van het woord dat de focus binnen de tekst heeft of op basis van een geselecteerde tekst. HiX biedt meerdere opties om in te zoeken, zoals de richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten, Pubmed et cetera. Naast het zoeken vanuit Consult kan sinds HiX 6.2 in de Naslag ook op tekst gezocht worden.

   

  Zoeken binnen Naslag. De gevonden hits kunnen via de knoppen [Volgende] en [Vorige] worden doorlopen.

  Voor het gebruik van de diverse zoekmachines zijn webkoppelingen benodigd.

   

   

  Meer weten?
  Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.


  Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

  Copyright © 2020 ChipSoft, All rights reserved.


Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd