• Zorgplatform in één klap een landelijk dekkend netwerk


  • Bijna veertig ziekenhuizen, met EPD's van verschillende leveranciers, hebben inmiddels hun intenties kracht bijgezet om landelijke samenwerking en gegevensuitwisseling snel en goed van de grond te krijgen. In overleg met het ministerie van VWS is er een aansluiting op Zorgplatform, het Transmuraal Portaal en Transmurale naslag beschikbaar gesteld en daar zetten zorginstellingen nu en masse op in, waardoor er een landelijk dekkend netwerk is gerealiseerd. 


   Door simultane inzet van deze drie oplossingen beschikken zorginstellingen over het complete en actuele beeld van de patiënten die zij gezamenlijk behandelen. In dit artikel leest u waarin Zorgplatform, het Transmuraal Portaal en de Transmurale naslag uw zorginstelling voorzien en hoe zij bij gezamenlijke inzet de samenwerking tussen zorgorganisaties optimaliseren.

   Samenwerking in de zorg wordt steeds belangrijker. De huidige coronacrisis, waarbij ziekenhuizen elkaar de helpende hand toereiken door patiënten over te nemen, toont dit belang iedere dag opnieuw aan. In toenemende mate gaan zorgaanbieders verwijzen, overdragen, overleggen, consulteren en zorg op afstand leveren. Zorgplatform, het Transmuraal Portaal en Transmurale naslag ondersteunen deze noodzaak op een vernieuwende manier.

   Daar waar patiëntgegevens in de praktijk nu nog veelal worden uitgewisseld via e-mail, post, fax, telefoon, chat of CD-ROM en medicatiegegevens, beelden en laboratoriumuitslagen via losstaande systemen, bundelt Zorgplatform al deze communicatievormen en maakt het elektronische gegevensuitwisseling en intensieve samenwerking mogelijk. Daarbovenop kunnen zorginstellingen via het Transmuraal Portaal en de Transmurale naslag het EPD van een andere zorginstelling gebruiken om zo een compleet en actueel beeld te krijgen van de patiënten die zij gezamenlijk behandelen. Als bijkomend voordeel wordt thuismonitoring en integratie met PGO's versneld mogelijk gemaakt.

   Zorgbrede, landelijke gegevensuitwisseling

   Waar andere uitwisselingsplatforms zich richten op de uitwisseling van medische gegevens rondom een specifieke zorgvraag, richten Zorgplatform en de transmurale oplossingen zich op snelle, duurzame, zorgbrede en landelijke uitwisseling van medische gegevens waarmee naast gegevensuitwisseling ook échte samenwerking mogelijk wordt gemaakt.

   Los van elkaar leveren Zorgplatform, het Transmuraal Portaal en de Transmurale naslag zorginstellingen al veel nieuwe uitwisselingsmogelijkheden op, maar bij complementaire inzet is hun waarde nog vele malen hoger. Samen bieden ze de ideale mix: waar Zorgplatform (nu nog) is gericht op de gestructureerde gegevensuitwisseling op basis van zorginformatiebouwstenen (ZIB's), biedt het Transmuraal Portaal aanvullende mogelijkheden om beelden en gegevens die nog niet in ZIB's gedefinieerd zijn, zoals bepaalde vragenlijsten, uit te wisselen. De Transmurale naslag geeft artsen daarbovenop een actueel, chronologisch overzicht van de eigen bevindingen in combinatie met de bevindingen van artsen uit een ander ziekenhuis.

   Zorgplatform

   Zorgplatform stelt artsen in staat om met één druk op de knop op te vragen bij welke aangesloten organisaties gegevens over hun patiënten beschikbaar zijn. Met vooraf gegeven toestemming van de patiënt, kan de arts vervolgens bijvoorbeeld de opgevraagde diagnoses maar ook de volledige BGZ direct overhalen naar zijn eigen EPD, binnen zijn huidige werkproces. Ongeacht het EPD dat hij gebruikt; Zorgplatform verbindt de partijen op basis van (internationale) standaarden. De patiënt is hierbij in de regie en bepaalt welke bronnen medische gegevens mogen verstrekken aan andere zorginstellingen. Omdat er sprake is van 'Single sign-on', hoeven artsen niet apart in te loggen in de aangesloten systemen, zodat er een naadloze en veilige oplossing ontstaat, zonder extra handelingen voor de arts. Omdat Zorgplatform 'as a service' wordt aangeboden, heeft u als zorginstelling geen omkijken naar het beheer en het onderhoud.

   Zorgplatform biedt vanuit drie invalshoeken oplossingen:

    

   • Zorginformatiesystemen

    

   Door aan te sluiten kunnen erkende zorginstellingen en huisartsen onderling eenvoudig actuele medische gegevens met elkaar uitwisselen, patiënten doorverwijzen en samen patiënten behandelen. Aangesloten organisaties vragen via het Zorgplatform medisch relevante informatie van een individuele patiënt on demand op bij de aangesloten organisaties. Het Zorgplatform ondersteunt ook in het verwijzen van patiënten.

    

   • Thuismetingen en apps

    

   Zorgplatform maakt het mogelijk eHealth-toepassingen volledig geïntegreerd binnen HiX voor de patiënt in te zetten, waardoor patiënten meer regie krijgen over hun eigen zorg. Zo kunnen zij onder meer zelf hun (thuis)metingen vastleggen en vervolgens delen met de aangesloten partijen en/of wordt de arts bijvoorbeeld automatisch geattendeerd wanneer drempelwaardes overschreden worden. Voorbeelden zijn de recente integratie van de COVID-19 app van Luscii, BeterDichtbij, Chatbot etc.

    

   • Persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's)

    

   Zorgplatform maakt de communicatie met PGO's mogelijk. Door gebruik te maken van een aangesloten PGO kunnen patiënten zelf hun dossier bijhouden en bepalen welke zorgaanbieders welke gegevens beschikbaar gesteld krijgen.   Transmuraal Portaal

   Via het Transmuraal Portaal kunnen artsen op gebruiksvriendelijke en veilige wijze het gehele zorgverlenersportaal inzien van een ander ziekenhuis, inclusief de PACS-beelden. Dit doen zij vanuit hun eigen vertrouwde HiX-omgeving. Voordeel is dat de getoonde data die niet per se in een ZIB gedefinieerd hoeft te zijn. Artsen kunnen de data in de vorm van platte tekst via het split-screen-principe en drag and drop wel toevoegen aan hun eigen consultvoering. Doordat het zorgverlenersportaal  het volledige EPD kan tonen, is snel een volledige en actuele inzage van gegevens beschikbaar.

   Zorgplatform zorgt dat alleen bevoegden toegang krijgen tot het portaal van de externe zorginstelling en de patiënt bepaalt voor welke zorginstellingen zijn of haar medische gegevens beschikbaar zijn.


   Via het Transmuraal Portaal kunnen artsen onder meer de behandelverslagen in het portaal van andere zorginstellingen inzien.


   Transmurale naslag

   Met Transmurale naslag kunt u binnen de naslag van uw eigen dossier gegevens raadplegen uit andere zorginstellingen die HiX gebruiken. De arts ziet direct bovenin zijn scherm bij welke externe zorginstellingen informatie van hun patiënt beschikbaar is. Door het selecteren van deze zorginstelling wordt de betreffende data direct en volledig geïntegreerd binnen de eigen naslag getoond, zonder dat de arts een uitstap hoeft te maken naar andere applicaties.

   De gegevens uit het bevraagde ziekenhuis worden chronologisch getoond tussen de gegevens die de arts zelf al in zijn dossier beschikbaar heeft. Hierdoor heeft de arts een compleet beeld van de patiënt.

   Ook hier geldt: Zorgplatform zorgt dat alleen bevoegden toegang krijgen en de patiënt bepaalt voor welke zorginstellingen zijn of haar medische gegevens beschikbaar zijn.

   E-learning

   Nieuwsgierig geworden? Zorgplatform, het Transmuraal Portaal en de Transmurale naslag kunt u direct - en in slechts enkele minuten - ervaren via uw ChipSoft e-learningomgeving.

   Ook aansluiten?

   Wilt u net als uw collega-zorginstellingen landelijke samenwerking snel van de grond krijgen via Zorgplatform, het Transmuraal Portaal en de Transmurale naslag? Of heeft u vragen over de e-learning? Neem dan contact met ons op via communicatie@chipsoft.nlKan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd