•  
                                                      Nr. 28 | 14 april 2020
  HiX update COVID-19 editie 5
  Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. Hierbij ontvangt u een update. Heeft u de vorige HiX Updates gemist? Klik hier voor de eerste editie, de tweede editiede derde editie en de vierde editie.

  Automatische extractie t.b.v. NICE-aanlevering 
  Het stijgende aantal opgenomen COVID19-patiënten zorgt ervoor dat de registratielast toeneemt. Wij hebben gekeken naar de mogelijkheden om die te verminderen en bieden u onderstaande oplossing aan.

  Tot op heden wordt er van u verlangd dat u alle COVID19-patiënten handmatig (3x per dag) invoert op de website van de NICE. Aangezien het aantal opgenomen niet-IC patiënten groeit – en derhalve de registratielast toeneemt – is een automatische extractie ontwikkeld om u hierbij te ondersteunen. Ten behoeve van deze extractie is door Stichting NICE een datadictionary opgesteld. De COVID19-gegevens dienen voor alle verdachte en bewezen (lab of CT) en negatieve COVID19-patiënten binnen het ziekenhuis (zowel op de IC als buiten de IC) geregistreerd te worden. Deze gegevens dienen als aanvullende NICE-aanlevering (als csv-bestand) te worden aangeboden aan de COVID19-invoerapplicatie. 

  Om dit voor uw zorginstelling in HiX mogelijk te maken, hebben wij een overzicht gemaakt waarbij de gegevens per patiënt worden opgehaald uit HiX. Over het algemeen gaat dit automatisch. Enkele gegevens kunnen wij echter niet automatisch uit HiX halen, bijvoorbeeld of een patiënt COVID19-positief is bevonden door het lab of CT. Deze gegevens kunnen handmatig in het overzicht vastgelegd worden. Na een controle kan dit overzicht geëxporteerd worden naar een csv-bestand dat geüpload kan worden bij de Stichting NICE.
  Let op: Voor IC-patiënten geldt dat deze alleen aangeleverd kunnen worden indien gebruik wordt gemaakt van de NICE-aanlevering binnen HiX. 

  ICD-10-codelijst en Diagnosethesaurus
  Op verzoek van de Nederlandse wetenschappelijke verenigingen is er, in verband met COVID-19, opnieuw een update van de Diagnosethesaurus gepubliceerd, namelijk versie 3.10. Deze kunt u downloaden via uw Dutch Hospital Data-omgeving.
  Tevens heeft het RIVM een nieuwe ICD-10-codelijst gepubliceerd. Dit betreft versie v15b. U wordt geadviseerd beide versies zo snel mogelijk te importeren in HiX. 
  Indien u nog gebruikmaakt van een oudere versie van de ICD-10 en Diagnosethesaurus, is het geen probleem om een versie over te slaan en direct de nieuwste versie te importeren.
  Meer informatie is te lezen in FAQ FLBZ036 op onze supportsite. 

  COVID-19 Portaal
  Om zorginstellingen te ondersteunen bij het vullen van het COVID-19 portaal van Philips bieden wij de volgende twee oplossingen aan:

  1.    Een dossierexport in de vorm van een pdf-document met daarin de door VWS gevraagde gegevens die in HiX aanwezig zijn. Deze exportfunctionaliteit is uitgeleverd via de Modi’s 140515 en 140507 en bevat items 1a t/m g en item 3 uit het verzoek van VWS. 
  Meer informatie over de werking van deze functionaliteit kunt u vinden in de handleiding “PDF-export t.b.v. COVID-19 Portaal”. 

  2.    Daarnaast is het mogelijk om een gestructureerd gegevensdocument te exporteren via de BGZ-aanlevering. De werking hiervan is beschreven in de handleiding “Zorgportaal BGZ-aanlevering via HiX”.

  Beide handleidingen zijn te vinden op onze supportsite. 

  COVID-19 Dashboard Datawarehouse
  In een eerdere HiX Update meldden wij dat er in samenwerking met diverse ziekenhuizen een COVID-19 Dashboard is gelanceerd. Door het gebruik van dit dashboard, door meer dan 25 zorginstellingen in Nederland en België, zijn diverse extra wensen boven water gekomen. In de afgelopen twee weken is het dashboard verder ontwikkeld, zodat inmiddels versie 1.4 via de supportsite beschikbaar is gesteld. 
  Naast de kerngetallen bevat het dashboard inzichten in (opgenomen) patiënten met isolatie-indicaties, besmettingen, verdenkingen en eventueel extra isolatie-indicaties. Uiteraard zijn er exportmogelijkheden en kan vanuit het dashboard direct worden doorgeklikt naar de registraties in HiX.

  E-learning Zorgplatform 
  In eerdere edities van deze HiX Update zijn onze oplossingen toegelicht om gegevens uit te wisselen tussen zorginstellingen. Om het zorgpersoneel te informeren over het gebruik van deze oplossingen zijn drie e-learningmodules ontwikkeld. Na de modules ‘Toestemmingsregistratie’ en ‘Transmuraal portaal’ is nu ook de module ‘Zorgplatform’ beschikbaar.
  De e-learningmodules zijn te volgen via elearning.chipsoft.nl op de pagina ‘Alle modules’ in de categorie ‘Gegevensuitwisseling’. (Mocht uw zorginstelling gebruikmaken van rolgerichte e-learning, dan zullen cursisten met de rol van specialist deze modules op hun werklijst vinden.) 

  Ondersteuning beheerorganisatie
  Ons aanbod blijft staan om uw zorginstelling te ondersteunen bij beheerwerkzaamheden. Veel applicatiebeheerders hebben een achtergrond in de zorg en zijn in deze periode weer ingezet in het primaire proces. Dit gat kan desgewenst door onze consultants (op afstand) worden opgevangen. 
  Wij blijven via de reguliere route en op de reguliere momenten onze software en content uitleveren. Het is van groot belang dat in uw zorginstelling altijd de laatste hotfix wordt geïnstalleerd. Zonder de laatste hotfix kunt u onze oplossingen niet in gebruik nemen. 
  Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Neem dan via de reguliere kanalen contact met ons op.

  Meer weten?
  Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met onze afdeling Marketing & Communicatie via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.


  Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

  Copyright © 2020 ChipSoft, All rights reserved.

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd