•                                                                             Nr. 27 | 7 april 2020

   

  HiX update COVID-19 editie 4
  Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. Hierbij ontvangt u een update. 
  Heeft u de vorige HiX Updates gemist? Klik hier voor de eerste editie, de tweede editie en de derde editie.

   

  E-learning ten behoeve van gegevensuitwisseling
  In editie 2 van deze HiX update zijn de oplossingen van ChipSoft toegelicht om gegevens uit te wisselen tussen zorginstellingen. Op het moment van schrijven zijn reeds vierentwintig zorginstellingen samen met ons aan de werkzaamheden gestart om de overdracht van patiënten - met bijbehorende gegevens - optimaal te laten plaatsvinden. De eerste implementaties van het transmurale portaal en het Zorgplatform t.b.v. gestructureerde gegevensoverdracht zijn succesvol afgerond. Om het zorgpersoneel te informeren over het gebruik van deze oplossingen zijn twee e-learningmodules ontwikkeld: ‘Toestemmingsregistratie’ en ‘Transmuraal portaal’.

   

   

  De e-learningmodules zijn te volgen via elearning.chipsoft.nl op de pagina ‘Alle modules’ in de categorie ‘Gegevensuitwisseling’. (Mocht uw zorginstelling gebruik maken van rolgerichte e-learning, dan zullen cursisten met de rol van specialist deze modules op hun werklijst vinden.) 
  Op korte termijn zal Zorgplatform als derde e-learningmodule beschikbaar komen.

   

  Videobellen in HiX
  Microsoft en ChipSoft hebben de handen ineen geslagen en de integratie van Microsoft Teams in HiX beschikbaar gesteld aan de ziekenhuizen. Hierdoor kan de reguliere zorg ten tijde van het coronavirus zoveel mogelijk worden voortgezet.
  Ziekenhuizen met HiX hoeven de eerste zes maanden geen gebruiks- en onderhoudslicentie te betalen voor geïntegreerd videobellen vanuit HiX met Microsoft Teams. Heeft u interesse? Neem dan contact op met  communicatie@chipsoft.nl.

   

  Tools in EPD
  In de vorige HiX Update is de scorelijst Clinical Frailty Scale genoemd. Inmiddels is dit scoringsinstrument opgenomen in de COVID-19 leidraad. De scorelijst is na input van een aantal CMIO’s verbeterd, de categorieën met bijbehorende nummering en iconen zijn toegevoegd en bij het gebruik van de scorelijst zijn deze aanklikbaar, waardoor de score snel berekend kan worden. De frailty schaal kan op het Voorblad worden getoond. Bovendien is de vragenlijst ‘COVID-19 Triage IC-Opname’ beschikbaar in HiX.
  Zie het document ‘Overzicht COVID-19 EPD-tools in HiX‘ op de supportsite voor hulp bij het in gebruik nemen.
  - Modi’s 140753, 140754, 140750 en 140751

   

  Prioritering afspraken afspraakbuffer
  Als gevolg van COVID-19 zijn veel afspraken geannuleerd. In een eerdere FAQ zijn twee alternatieven hiervoor gegeven, waaronder het gebruik van de afspraakbuffer. Gezien de grote hoeveelheid afspraken die nu op een status ‘Nog te plannen’ staan, is er behoefte om een prioritering aan te kunnen geven, zodat duidelijk is welke afspraken als eerste ingepland moeten worden. Er is een nieuwe FAQ op de supportsite verschenen met een advies hoe hiermee om te gaan.

   

   

  Voor zorginstellingen met standaard content kan na installatie van HiX 6.1 hotfix 100 of HiX 6.2 hotfix 25 (Modi 140509) binnen het venster ‘Afspraakbuffer’ geprioriteerd worden. Onderin is de knop [Prioriteit] toegevoegd waarmee de afspraak kan worden voorzien van een prioriteit: 1. Hoog, 2. Middel en 3. Laag. 
  Met het nieuwe schermfilter ‘Prioriteit’ kan vervolgens op een specifieke prioriteit gefilterd worden.

   

  Ondersteuning beheerorganisatie
  Ons aanbod blijft staan om uw zorginstelling te ondersteunen bij beheerwerkzaamheden. Veel applicatiebeheerders hebben een achtergrond in de zorg en zijn in deze periode weer ingezet in het primaire proces. Dit gat kan desgewenst door onze consultants (op afstand) worden opgevangen. 
  Wij blijven via de reguliere route en op de reguliere momenten onze software en content uitleveren. Het is van groot belang dat in uw zorginstelling altijd de laatste hotfix wordt geïnstalleerd. Wij begrijpen dat dit niet klinkt als de hoogste prioriteit op dit moment, maar zonder de laatste hotfix kunt u onze oplossingen niet in gebruik nemen. Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Neem dan via de reguliere kanalen contact met ons op.

   

  Meer weten?
  Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.


  Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

  Copyright © 2020 ChipSoft, All rights reserved.

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd