•                                                                             Nr. 26 | 2 april 2020

   

   

  HiX update COVID-19 editie 3
  Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. Hierbij ontvangt u een update. 
  Heeft u de vorige HiX Updates gemist? Klik hier voor de eerste editie en de tweede editie.

   

  Signalering op COVID-19 isolatie-indicaties
  Het gebruik van de zwarte en rode 'alarmbel' als isolatie-indicatie voor COVID-19-verdenking en COVID-19-besmetting bleek in de praktijk onduidelijkheid op te leveren. Deze iconen zijn inmiddels vervangen door nieuwe iconen die aan duidelijkheid weinig te wensen overlaten.

   

  Zie de handleiding 'Registratie & inzage binnen patiëntdossier'.
  - Sif 125368 – Toevoeging twee iconen voor virale epidemie (i.v.m. COVID-19)

   

  Artsen die (tijdelijk) werken voor een ander specialisme
  Door de COVID-19-crisis is het mogelijk dat artsen van andere specialismen hun collega's van Longgeneeskunde willen ondersteunen. In dit geval moeten trajecten en zorgactiviteiten op het specialisme Longgeneeskunde worden geregistreerd en gedeclareerd. Op de supportsite worden drie opties aangereikt die beschrijven hoe dit het beste kan worden ingericht, met hun voor- en nadelen.
  Zie de FAQ 'FFAK061' op de supportsite voor de opties met betrekking tot de financiële afhandeling.
  Zie de FAQ 'FALG023' op de supportsite voor het inrichten van de autorisaties.
  Op dit moment hebben de NZa en zorgverzekeraars nog niet duidelijk aangegeven op welke wijze mag worden gefactureerd als artsen van andere specialismen ondersteuning bieden aan de longartsen in het kader van COVID-19. Mocht u hier reeds antwoord op hebben van de NZa en/of een zorgverzekeraar, dan horen wij graag welke afspraken hierover zijn gemaakt.

   

  Dagelijkse aanlevering kritieke geneesmiddelen op de IC
  In opdracht van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen COVID-19 (LCG) is afgelopen week een instructie verstrekt aan alle ziekenhuisapotheken met betrekking tot de dagelijkse aanlevering van voorraadstatussen en gebruik van kritieke geneesmiddelen op de IC. Dit betreft de stoffen Atracurium, Ceftriaxon, Cisatracurium, Clonidine, Fentanyl, Midazolam en Propofol (zie 'Handleiding Covid-19 Module ZAGIS 30 03 2020').
  Om dit in HiX te ondersteunen, hebben wij drie overzichten beschikbaar gesteld op de supportsite. 

   

  P/F ratio
  De P/F ratio is een berekening op basis van bloedgas (PaO2, een laboratoriumuitslag) en FiO2 (een meting vanuit de beademing). Artsen, en vooral intensivisten, hebben voor patiënten met COVID-19 behoefte aan meer inzicht in deze ratio. Wij hebben hiervoor een overzicht gepubliceerd dat aan artsen beschikbaar kan worden gesteld.

   

  Zie de handleiding 'Overzicht 'PF Ratio' t.b.v. COVID-19' en het bijbehorende overzicht op de supportsite.

   

  Early Warning Score
  Om snel te bepalen welke patiënten op heel korte termijn mogelijk naar de IC moeten, wordt onder andere gebruikgemaakt van de Early Warning Score (EWS). In samenwerking met Iris Verberk, internist en CMIO in het Maasstad Ziekenhuis, is hiervoor een overzicht gemaakt. Dit overzicht toont, op geselecteerde afdelingen, de patiënten met hun laatste en voorlaatste EWS en het verschil daartussen. De patiënten met het hoogste verschil (dus de grootste verslechtering in toestand) staan bovenaan. Ook kan worden gefilterd op de waarde van de laatste EWS (standaard groter of gelijk aan 4). Per patiënt worden eventuele isolatie-indicaties getoond (zoals een verdenking op of vastgestelde COVID-19-besmetting), evenals de geldende behandelbeperking.

   

  Het overzicht 'Metingen: EWS icm isolatie-indicatie' wordt binnenkort uitgeleverd met Modi 140226.

   

  Bereiden van infuuspompen
  Voor zorginstellingen die niet met de bereidingsmodule in HiX werken, bieden wij een overzicht aan om gebruikers te assisteren in het klaarmaken van infusen: 'APO: Infuuspompen incl. aantal te bereiden'.
  Dit overzicht toont per afdeling alle actieve vochtmedicatieopdrachten (infusie, invoertypen behalve 'Alleen volume', 'Alleen totaaldosis' en 'Volume + totaaldosis').
  Het is van belang dat het juiste overzicht voor de juiste versie van HiX wordt gekozen. De kolom 'Te bereiden' toont het aantal te bereiden spuiten/zakken voor 24 uur, gebaseerd op het volume en de inlooptijd. In de beheerinformatie van het overzicht wordt uitgelegd hoe een actie kan worden ingericht om het VTGM-etiket te kunnen printen.

   

  Patiëntenvervoer d.m.v. MICU-transport
  Patiënten met COVID-19 worden tussen ziekenhuizen vervoerd door onder andere gebruik te maken van MICU-transport (Mobiele Intensive Care Units). Hiervoor zijn twee verrichtingcodes beschikbaar: 190132 en 190133. Het gebruik van deze codes gaat gepaard met specifieke DBC's, die geautomatiseerd in HiX kunnen worden vastgelegd.
  Om dit goed in te richten, is de FAQ 'FFAK062' op de supportsite beschikbaar gesteld. 

   

  Retourmedicatie en opiaatverantwoording
  Ziekenhuisapotheken nemen maatregelen om geen retourmedicatie en/of opiaatverantwoordingsformulieren van de IC's en corona-afdelingen in ontvangst te nemen. Om de opiaten goed te kunnen monitoren, hebben wij voor zorginstellingen zonder standaard content een viertal overzichten op de supportsite beschikbaar gesteld. Zorginstellingen met standaard content hebben deze overzichten al in hun bezit. 
  Voor zorginstellingen met standaard content betreft het de volgende overzichten met bijbehorende CSID's:
  • CS00001706 - Logistiek: Opiaten-/Bloedproduct voorraadtelling
  • CS00001857 - Logistiek: Registratienummers
  • CS00006597 - Logistiek: Opiaatregistratie obv registratienr
  • CS00006515 - Logistiek: Opiaatregistratie obv toedieningen
  Bij vragen rondom het in gebruik nemen van de overzichten verzoeken wij u een supportcall in te dienen bij de module CS-Apotheek.

   

  Registratie eerste consulten die telefonisch/digitaal plaatsvinden
  In verband met COVID-19 mogen zorginstellingen ervoor kiezen om het eerste contact niet-fysiek te laten plaatsvinden. Voor eerste polikliniekbezoeken die door het nieuwe coronavirus telefonisch of schriftelijk plaatsvinden, mag u tijdelijk een regulier eerste polikliniekbezoek (190007, 190060 of 234003) registreren. Dit geldt zowel voor consulten die plaatsvinden met de patiënt zelf als met de medisch vertegenwoordiger.
  Let op: de NZa heeft aangegeven dat wanneer een eerste polikliniekbezoek schriftelijk of telefonisch heeft plaatsgevonden, de zorgaanbieder dan de zorgactiviteit voor een eerste polikliniekbezoek (190060) registreert. Mocht een zorgaanbieder besluiten een zorgactiviteit voor belconsult (190162) of schriftelijk consult (190163) vast te leggen in deze situatie, dan kan dit mogelijk leiden tot uitval van zorgproducten bij (grouper)afleiding en declaratie.
  Zie de FAQ 'FAGE007' op de supportsite voor een advies over hoe dit kan worden ingericht. 

   

  Ondersteuning beheerorganisatie
  Ons aanbod blijft staan om uw zorginstelling te ondersteunen bij beheerwerkzaamheden. Veel applicatiebeheerders hebben een achtergrond in de zorg en zijn in deze periode weer ingezet in het primaire proces. Dit gat kan desgewenst door onze consultants (op afstand) worden opgevangen. Wij blijven via de reguliere route en op de reguliere momenten onze software en content uitleveren. Het is van groot belang dat in uw zorginstelling altijd de laatste hotfix wordt geïnstalleerd. Wij begrijpen dat dit niet klinkt als de hoogste prioriteit op dit moment, maar zonder de laatste hotfix kunt u onze oplossingen niet in gebruik nemen. Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan via de reguliere kanalen contact met ons op.

   

  Meer weten?
  Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.

   
   

  Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

  Copyright © 2020 ChipSoft, All rights reserved.Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd