•                                                                         Nr. 25 | 31 maart 2020

   

   

  HiX update: COVID-19 editie 2
  Een week geleden hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. Hierbij ontvangt u een update. Heeft u de eerste editie van de HiX update COVID-19 gemist? Klik hier.

   

  Aanvullende samenwerkings- en uitwisselingsmogelijkheden
  In deze extreme periode, waarbij de Nederlandse zorg als geheel moet samenwerken om gezamenlijk de COVID-19 uitbraak te bestrijden, is gegevensuitwisseling zeer belangrijk. Zeker nu er patiënten worden overgeplaatst naar ziekenhuizen door heel Nederland. Om de overdracht van de patiënten - met bijbehorende gegevens - optimaal te laten plaatsvinden, biedt ChipSoft de onderstaande oplossingen.

  1. Transmurale portaalfunctionaliteit: Inzage in het externe dossier van de 
      patiënt
   
  Met de Transmurale portaalfunctionaliteit verkrijgt de zorgprofessional vanuit zijn eigen EPD toegang tot het HiX Zorgverlenersportaal van een externe zorginstelling, waardoor het dossier van de patiënt binnen de externe zorginstelling eenvoudig geraadpleegd kan worden. 

  2. Zorgplatform t.b.v. gestructureerde gegevensoverdracht (o.b.v. ZIB’s en/of
      BGZ)

  Zorgplatform maakt het mogelijk om gestructureerde gegevens d.m.v. Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) en/of de Basisgegevensset Zorg (BGZ) uit te wisselen tussen zorginstellingen (ChipSoft alsmede EPIC). Met 1 druk op de knop kan de zorgprofessional zien bij welke aangesloten organisaties gegevens beschikbaar zijn. 
  Al onze klanten hebben de afgelopen week een schrijven ontvangen hoe ze op korte termijn bij deze ontwikkeling kunnen aanhaken. Hier wordt enthousiast op gereageerd; bijna 20 zorginstellingen hebben de offerte getekend en de eerste implementaties zijn reeds gestart. 
  Er worden drie korte e-learningmodules ontwikkeld om artsen te informeren hoe ze hiermee kunnen werken. De eerste module ‘Toestemmingsregistratie’ is dinsdag beschikbaar gekomen in de categorie ‘Gegevensuitwisseling’.

   

  Regie op uw capaciteit n.a.v. LCPS-verzoek VWS
  Op 27 maart jongstleden heeft u een brief ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake ‘Gegevensuitwisseling t.b.v. LCPS’. Hierin wordt het belang omtrent actuele informatie inzake beddencapaciteit en inzicht in patiëntenstromen ten behoeve van bestrijding van het COVID-19 virus benadrukt. Om op landelijk niveau een optimale informatievoorziening te faciliteren, heeft VWS u verzocht gegevens aan te leveren aan het LCPS. ChipSoft biedt haar klanten hierbij ondersteuning door dit centraal te faciliteren.
  Binnen HiX is een inrichting ontwikkeld, waarin direct de huidige totale capaciteit voor uw organisatie wordt berekend op basis van de informatie in HiX.

   

   

  Mocht deze informatie op onderdelen moeten worden aangepast om regie te houden op uw capaciteit die u naar buiten toe presenteert, biedt HiX u de mogelijkheid deze aantallen te valideren en corrigeren alvorens deze aan te leveren (omdat de technische capaciteit op basis van de in HiX administratief bekende vrije bedden niet altijd gelijk is aan de echte actuele vrije capaciteit).

   

  COVID-19-dashboard Datawarehouse
  In de eerste editie van de HiX update COVID-19 hebben we een COVID-19-dashboard op basis van Datawarehouse aangekondigd. Er is nauw samengewerkt met het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Erasmus MC, waardoor nu een eerste versie beschikbaar is. Het dashboard is geïntegreerd binnen HiX en biedt doorklikmogelijkheden naar relevante registraties. In de aankomende tijd zal het dashboard doorontwikkeld worden, op basis van input van eindgebruikers. Indien u interesse heeft om het COVID-19 dashboard direct in te zetten binnen uw organisatie, kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

   

   

  NICE-aanlevering iedere 24 uur
  Om sneller inzicht te krijgen in de IC-patiëntpopulatie is door stichting NICE het verzoek gedaan om iedere 24 uur een NICE-aanlevering te doen. Inmiddels is het, met dank aan het Reinier de Graaff Ziekenhuis voor het testen, mogelijk gemaakt om patiënten sneller aan te leveren aan NICE. Er hoeft voor het aanleveren geen IC-ontslagdatum bekend te zijn in HiX. Er is een overzicht ontwikkeld om deze patiënten later eenvoudig te traceren en de data compleet te maken.
  Patiënten die zijn opgenomen op de IC, kunnen na 24 uur op ‘Definitief’ gezet worden en geëxporteerd worden naar het access-bestand. Dit bestand dient daarna, zoals gewoonlijk, geüpload te worden via de website van St. NICE. 
  Deze optie van aanleveren is voor alle HiX-ziekenhuizen met NICE beschikbaar. Wij verzoeken u een supportcall in te dienen, zodat wij dit bij u kunnen doorvoeren. Indien u hulp of advies nodig heeft bij het inrichten van de NICE-registratie voor extra aangemaakte IC’s, dan ondersteunen wij daar ook graag bij. Hiervoor kan ook een supportcall worden ingediend.

   

  Beademingsapparaten
  Wij onderhouden nauw contact met al onze klanten die druk bezig zijn met het uitbreiden van hun beademingsplekken. Veel zorginstellingen hebben beademingsapparaten ter beschikking gekregen via Defensie. We ondersteunen hen om deze te koppelen aan PDMS. 
  Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om de beademingswaarden/instellingen handmatig te registreren vanuit het verpleegkundig dossier. Hiervoor is ook een handleiding gemaakt.
  Zie de handleiding ‘Beademingswaarden in verpleegkundig dossier’ 

   

  Screening en diagnostiek
  Het EPD biedt diverse mogelijkheden voor ondersteuning aan artsen en andere eindgebruikers en het verminderen van de registratielast. Op de supportsite is een document geplaatst met een beschrijving hiervan; deels op basis van standaard content, maar deels ook voor klanten met maatwerk HiX of klanten zonder de vernieuwde consultregistratie zelfstandig in te richten. Zo beschrijft het de mogelijkheden voor diagnostiek bij verdenking op COVID-19, in de vorm van gesjabloneerde orders, ordersets of gesjabloneerde bouwstenen en sjablonen in de vernieuwde consultregistratie tot aan een consult 2.0 GLM-set voor HiX 6.2-klanten. ChipSoft houdt voortdurend (o.a. met de CMIO’s) de recente protocollen bij en heeft de Clinical Frailty Scale, een screeningsinstrument voor kwetsbare ouderen, aan de standaard content toegevoegd.

   

  Zie handleiding ‘Overzicht COVID-19 EPD tools in HiX’ op de supportsite. 

   

  Telefoonnummer contactpersonen van patiënt
  Het eenvoudig kunnen vinden van de telefoonnummers van familie en contactpersonen van de patiënt is (zeker in deze tijd) een must. Er is een instructie geschreven over de werking in HiX. Zie FAQ ‘FPAT018’ op de supportsite.
  Voor HiX 6.2 klanten is dit reeds beschikbaar. HiX 6.1 klanten dienen hier handelingen voor te verrichten. Bij vragen verzoeken wij u een supportcall in te dienen voor de module CS-Routeer, of contact op te nemen met uw accountmanager.

   

  Aangepaste reanimatieprotocollen bij COVID-19 patiënten
  De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) heeft deze week haar reanimatie-instructies aangepast voor slachtoffers voor wie COVID-19 bewezen of verdacht is. De Stichting NTS heeft afgelopen vrijdag een nieuwe NTS-versie uitgebracht (8.11) met daarin de aangepaste protocollen voor telefonische triage. De wijzigingen zijn verwerkt in de NTS-instructies ‘Reanimatie volwassene’ en ‘Reanimatie drenkeling/verstikking volwassene’.
  Klanten (huisartsenposten) die NTS gebruiken als triagemethodiek kunnen de nieuwe versie zelf importeren in HiX.

   

  COVID-19 werkblad
  In het internistisch dossier bestaat een formulier voor het opsporen van liggende (klinische) diabetespatiënten. Een soortgelijk formulier is nu ontwikkeld voor het opsporen van liggende (klinische) COVID-19 patiënten. 
  Het werkblad toont alle liggende patiënten met een diagnose COVID-19 (Z03.8 en U07.1 in de ICD10-diagnoseregistratie). Het werkblad houdt rekening met specialisme, afdelingen en locatie van de ingelogde gebruiker. Wordt een locatie geselecteerd, dan verschijnen alle patiënten van die locatie met COVID-19, met direct in beeld de relevante informatie, zoals patiëntcontacten, allergieën, medicatie, vitale functies, labuitslagen etc.

   

  Dit werkblad zal worden uitgeleverd via de standaard content (Modi 139988). Zie ook de handleiding ‘Klinische patiënten COVID-19 Werkblad’. Voor niet-standaardcontentklanten is een zip-bestand klaargezet met twee overzichten en het formulier. De handleiding beschrijft ook hoe dit in gebruik kan worden genomen.

   

  Ondersteuning beheerorganisatie
  Wij handhaven het aanbod om ziekenhuizen te ondersteunen met beheerwerkzaamheden. Veel applicatiebeheerders hebben een achtergrond in de zorg en zijn in deze periode weer ingezet in het primaire proces. Dit gat kan desgewenst door onze consultants (op afstand) worden opgevangen.
  Wij blijven via de reguliere route en op de reguliere momenten onze software en content uitleveren. Het is van groot belang dat in uw ziekenhuis altijd de laatste hotfix wordt geïnstalleerd. Wij begrijpen dat dit niet klinkt als de hoogste prioriteit op dit moment, maar zonder de laatste hotfix kunt u onze oplossingen niet in gebruik nemen. Heeft u vragen of hulp nodig in de vorm van extra testwerkzaamheden of andere ondersteuning? Neem via de reguliere kanalen contact met ons op.

   

  Meer weten?
  Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000. corona

  Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

  Copyright © 2020 ChipSoft, All rights reserved.Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd