•                                                                          Nr. 18 | 5 maart 2019


  HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die gebruikers misschien nog niet kennen. Via de HiX update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. In deze editie: de patiënt kan downloaden.

  Net zoals de veteranen in Amerika met de ‘blue button’, kunnen patiënten met één druk op de knop vanuit hun online patiëntenportaal een samenvatting downloaden van hun dossier. Ook kunnen zij een BGZ-document (Basisgegevensset Zorg) downloaden, zoals module A2 van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) als vereiste voorschrijft.

  Gestructureerd formaat

  Deze documenten krijgen patiënten in een gestructureerd formaat (CDA) binnen, zodat zij die zelf kunnen aanleveren aan een zorginstelling of hun Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Via dezelfde downloadmethode kunnen patiënten ook een actueel medicatieoverzicht conform de MedMij-standaard downloaden.

  Hoe werkt het?

  Om de BGZ-items gestructureerd te kunnen downloaden zijn er functionaliteiten uitgeleverd:

  - EPD samenvatting downloaden

  Dit is de daadwerkelijke downloadknop. Hier kan door de patiënt gekozen worden om de ‘Basisgegevenssetzorg’ of de ‘Samenvatting medisch dossier’ te downloaden.

  - EPD samenvattingen

  In het portaal wordt overzichtelijk weergegeven op welke momenten een samenvatting is opgevraagd, waarbij deze gegevens ook te openen zijn.

  Via de knop rechtsboven downloadt de patiënt de samenvatting van zijn of haar medisch dossier.


  Meer weten?

  Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.


  Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

  Copyright © 2019 ChipSoft, All rights reserved.


Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd