• Door verschuiving van zorg, wordt samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties in de eerstelijn steeds belangrijker. HiX biedt innovatieve tools om de zorg met en rond de patiënt in de regio te ondersteunen. Met behulp van intelligente ICT kunnen onder andere huisartsenapothekers, fysiotherapeuten, thuiszorg en mantelzorgers optimaal gegevens met elkaar delen en aanvullen.


  Rolgerichte ondersteuning

  De patiënt heeft binnen HiX één dossier, waarop ieder type zorgverlener een eigen specifieke view heeft. De informatie en registratiemogelijkheden sluiten altijd aan op de rol van de zorgverlener. Daarnaast is de samenwerking tussen zorgverleners optimaal geborgd. Zo zet bijvoorbeeld de huisarts met één druk op de knop een opdracht op de werklijst van de thuiszorg en krijgt hij terugkoppeling als het actiepunt is afgehandeld. Ook levert HiX slimme ondersteuning voor het overleg tussen zorgverleners, bijvoorbeeld bij een MDO.


  Patiënt in de regie

  Patiënten laten we optimaal participeren in hun zorgproces. Dit neemt zorgverleners werk uit handen, terwijl patiënten het als een waardevolle service ervaren als ze online meer zorgtaken zelf kunnen uitvoeren. Patiënten kunnen zelf afspraken maken, herhaalrecepten aanvragen, metingen invoeren en contact hebben met hun zorgverleners via een eConsult. Door de tweezijdige werking kan de zorgverlener de patiënt ook actief benaderen via het patiëntenportaal, onder andere door het aanbieden van vragenlijsten, voorlichtingsmateriaal en het sturen van een eConsult. Heeft u een vraag hierover? Bekijk of u het antwoord terug kunt vinden in de veelgestelde vragen over het patiëntenportaal.


  Geïntegreerd werken in de 1e lijn

  Zorgverleners werken steeds meer samen. Soms omdat ze in samen op één locatie werken, maar vaak ook vanuit regionaal verband. Het delen van informatie is daarbij essentieel. HiX biedt de mogelijkheid om geïntegreerd te weken: zorgverleners samen maken gebruik van één database met patiënten, uiteraard na toestemming van de patiënt en met in acht name van alle wet- en regelgeving. Op die manier kunnen huisarts en apotheek samenwerken in één HiX omgeving, maar bijvoorbeeld ook huisarts en ziekenhuis: van losse praktijken tot en met één regionaal dossier. Geen koppeling maar écht geïntegreerd werken: HiX is volledig schaalbaar en in te richten op elke specifieke vorm van samenwerking. 


  Meer weten?

  Bekijk alvast of uw antwoord in de veelgestelde vragen voor de huisarts of voor doktersassistenten en praktijkondersteuners terugkomt.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd