• Geestelijke gezondheidszorg doelmatig en dichtbij

  De GGZ moet veranderen. Behoorlijk veranderen zelfs. We gaan toe naar betere en slimmere GGZ tegen lagere kosten. De regie komt daarbij meer en meer bij de cliënt liggen. ICT gaat een cruciale rol spelen in dit nieuwe GGZ-landschap en HiX helpt u daarbij. HiX ondersteunt u en uw cliënt in doelmatige geestelijke gezondheidszorg dichtbij.


  Doelmatig doordat u op eenvoudige wijze een compleet zorgprogramma uitzet voor uw cliënt, werk uit handen neemt bij uw behandelaren door volledige werkproces- en beslisondersteuning, altijd voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving en in control bent door de geïntegreerde BI.


  Dichtbij doordat uw cliënt door middel van het in HiX geïntegreerde cliëntenportaal het zorgprogramma met blended care volgt, volledig dossierinzage heeft, eigen afspraken managed, op maat geïnformeerd wordt, online behandelprogramma volgt, dagboek bijhoudt, ROM-formulier invult et cetera. En dichtbij doordat uw ambulante medewerker mobiel ondersteund wordt en de samenwerking en gegevensuitwisseling t.b.v. de cliënt's zorgreis en -kring op veilige en volledige wijze gefaciliteerd wordt.

  Kortom, met HiX als bewezen en toekomstvast EPD heeft u tegelijkertijd een solide basis en de flexibiliteit voor innovatieve geestelijke gezondheidszorg.


  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd