•                                                                                                                        Nr. 03 - 20 juli 2017

     


   


  HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die uw gebruikers misschien nog niet kennen. Via de HiX-update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. Deze editie: het dialyse-behandelplan.

  Flexibel
  Snel een volledig en flexibel dialyse-behandelplan voor de patiënt opstellen: met de nieuwe dialysefunctionaliteit kan dat direct in HiX. Alles kan rechtstreeks vanuit het EPD: van het uitzetten van (medicatie-)orders, verpleegkundige opdrachten en onderzoeken tot het invullen van het dialysevoorschrift en plannen van afspraken.

  Het dialysebehandelplan heeft een standaard opzet, die eenvoudig aangepast kan worden voor een specifieke patiënt. Alle benodigde resources kunnen in dit plan worden meegenomen. Denk aan labonderzoeken, medicatie, etc. Het aantal dagen en de inhoud van iedere dag kunnen flexibel zijn. Eenmalige wijzigingen zijn eenvoudig door te voeren, zoals een eenmalige wijziging in het voorschrift. Na een dag met een aangepast voorschrift loopt het originele voorschrift weer ‘gewoon’ door.

  Plan uitzetten en verschuiven
  Bij het plannen van een dialyseafspraak plant HiX niet alleen de stoel of bed maar ook de bijbehorende medicatieopdrachten en benodigde resources. Alle onderdelen van het plan (lab, medicatie, verpleegkundige opdrachten) staan op de dag van de behandeling klaar op de zeer overzichtelijke werklijst. Kan een afspraak niet doorgaan? Dan kan de afspraak (en alles wat ermee samenhangt) met één handeling worden verschoven.

   

  Primeur in Erasmus
  Erasmus MC is het eerste ziekenhuis dat op 23 juni deze nieuwe functionaliteit in gebruik heeft genomen. Het ondersteunt het volledige dialysetraject met HiX: van de pre-dialyse tot en met de registratie van het daadwerkelijke dialyseren en het vaccinatie- en transplantatietraject.

  Rolgerichte informatie
  HiX biedt iedereen die een behandelrelatie heeft met de dialysepatiënt precies de informatie en registratiemogelijkheden die hij nodig heeft. Zorgprofessionals zien realtime alle relevante registraties van collega’s (zoals bevindingen en conclusies), evenals de medicatiegegevens, allergieën en behandelbeperkingen. Zo heeft iedere behandelaar in één oogopslag een totaalbeeld van de patiënt, de status van de behandeling en de uit te voeren verrichting(en).

   

  Monitoring geïntegreerd
  Tijdens de dialyse kunnen onder meer de controlewaarden zoals bloeddruk, onttrokken vocht en dialysaatflow nauwkeurig worden gemonitord. HiX haalt deze waardes op uit het dialyseapparaat en slaat ze op in de dialysestatus van de patiënt. Doordat veranderingen in de waarden voor iedere behandelaar op ieder moment inzichtelijk zijn, kan hier snel op worden ingesprongen.

  Effectief samenwerken
  Een goed behandelbeleid staat of valt met de samenwerking tussen de disciplines. Tijdens het multidisciplinair overleg kunnen alle belangrijke gegevens van alle betrokken behandelaars worden verzameld. Dit maakt het mogelijk het behandelbeleid eenvoudig te evalueren, eventuele problemen te analyseren en informatie gestructureerd te delen.

   

  Nieuwsgierig?
  Hieronder tonen we alvast enkele screenshots van het Dialyse proces:

   

   

  Het bovenstaande standaard behandelplan bestaat uit drie dagen, waarbij de gebruiker eenvoudig de benodigde handelingen per dag of het aantal dagen kan aanpassen. Vervolgens toont HiX de gekozen handelingen op de actielijst van de verpleegkundige.

   

   

   

  Voor de evaluatie van dialysebehandelingen is HiX voorzien van een totaaloverzicht van de behandelingen. Hierbij presenteert HiX per behandeling alle belangrijke gegevens gecombineerd, zoals de gegeven medicatie, gecapteerde monitorwaarden, verslaglegging et cetera.  Meer weten?
  Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.   

  Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen. 
  Copyright © 2017 ChipSoft, All rights reserved.


Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd