• 14 februari 2022 -

  De huisartsen van Cohesie zijn vandaag gestart met het EPD HiX voor de huisartsenzorg. Met dit elektronisch patiëntendossier zetten zij in op toekomstbestendigheid, een lagere registratielast voor alle medewerkers en intensievere samenwerking met elkaar, met de patiënt en met zorgpartners.

  Cohesie is de eerste grote huisartsengroep die de zorg regionaal ondersteunt met HiX. Met dit EPD leggen de ruim veertig huisartsenpraktijken en een huisartsenpost in de regio Noord-Limburg hun consulten efficiënt en gestructureerd vast voor zo'n 235.000 patiënten. Die registraties worden vervolgens handig hergebruikt, waardoor het aantal dubbele registraties afneemt. Daarnaast ondersteunt HiX de gegevensuitwisseling tussen de aangesloten huisartsen en andere zorgaanbieders in de regio.

  Proces en aanloop

  Leo Kliphuis en John van Nieuwenhoven, respectievelijk bestuursvoorzitter en manager ondersteunende diensten, gingen onlangs al in op het proces rondom de keuze van een nieuw EPD en de aanloop naar de implementatie.

  Meer regie bij patiënt

  Met HiX betrekken de huisartsen van Cohesie hun patiënten optimaal bij hun eigen zorgproces. Zo kunnen de patiënten zelf afspraken maken via een patiëntenportaal. Ook voeren zij hier zelf metingen op in, vragen zij via het portaal herhaalrecepten aan en kunnen zij via een eConsult contact onderhouden met hun huisarts.

  Uitwisseling met PGO

  HiX faciliteert ook de ontsluiting van zorggegevens naar de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt. Hierdoor kunnen patiënten eenvoudig gegevens uit het huisartsendossier toevoegen aan hun eigen verzameling met medische gegevens. Deze vorm van uitwisseling is een belangrijk speerpunt van de overheid, vandaar dat veel huisartsen hier op inzetten.

  Over Cohesie

  Cohesie is een organisatie van, voor en door huisartsen. Binnen dit samenwerkingsverband bundelen alle huisartsen in Noord-Limburg hun kennis en krachten voor een sterke eerstelijns zorg die de individuele praktijken overstijgt. De praktische uitvoering hiervan wordt verzorgd door een aantal werkmaatschappijen die vallen onder de coöperatie.

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd