• 2 februari 2022 -

  Medipark Uden werkt inmiddels alweer twee jaar met HiX voor de huisartsenzorg. Hoe kijkt de huisartsenorganisatie terug op deze overstap? En belangrijker: met welke plannen trapt Medipark Uden het jaar 2022 af? Joan van den Heuvel, huisarts, vertelt zijn verhaal: "Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg."

  In Medipark Uden werken vier huisartsenpraktijken, met in totaal tien huisartsen, onder een dak samen. Zij delen met HiX voor de huisartsenzorg één huisartseninformatiesysteem (HIS), waardoor de praktijken eenvoudig elkaars patiënten kunnen helpen. Ook hoeven de doktersassistenten bijvoorbeeld maar één keer in te loggen om de zorg voor alle vier de praktijken te managen.

   Joan van den Heuvel

  Efficiënt met meer comfort

  "Als ik terugkijk op de afgelopen twee jaar, heeft HiX ons veel gebracht", steekt Van den Heuvel van wal. "Je moet het zo zien: we hebben jaren in een Lada gereden, die ons, met de kaart op schoot, in 50 km/u van A naar B bracht. Nu rijden we in de nieuwste Rolls Royce, die ons ondersteunt op basis van de allerlaatste technologieën. Daardoor gaan we niet alleen efficiënter van A naar B, maar ondervinden we onderweg ook veel meer comfort. Daarbij worden we volledig ontzorgd bij belangrijke landelijke ontwikkelingen, zoals het programma OPEN."

  Volledige workflow ondersteund

  Het grote verschil tussen twee jaar geleden en nu zit volgens Van den Heuvel vooral in de ondersteuning van de workflow, voor zowel de huisartsen als de assistenten. "In het vorige systeem werd een nieuwe aanmelding opgepikt door degene die 'm - toevallig - zag binnenkomen. Een andere assistent of huisarts kon dan al niet meer zien dat de melding was opgepakt. Bij HiX is de gehele workflow ingebakken: de patiënt maakt een afspraak of e-consult, die komt vervolgens op de werklijst van de assistente. Die kijkt of zij de zorgvraag zelf kan afhandelen. Kan ze dat niet, dan plaatst zij die op de werklijst van de huisarts. Na afhandeling door de arts wordt alles weer netjes teruggekoppeld via het systeem. Het gehele proces is voor iedereen inzichtelijk en dat werkt heel prettig."

  Blind vertrouwen

  Van den Heuvel ervaart het als een 'enorme pre' dat HiX voor de huisartsenzorg veel oplossingen bevat die zijn meegekomen vanuit de ziekenhuiswereld. "Wij hebben daar zo veel profijt van. Voor huisartsen hoeft weinig geprogrammeerd te worden, omdat ons werkproces helder is, maar we kunnen met HiX des te meer zelf instellen. Het HIS is zo flexibel, dat je het kunt modelleren naar je eigen werkwijze. Dat kan geen enkel ander HIS." Ook in de communicatie met het Landelijk Schakelpunt (LSP) ziet Van den Heuvel voordelen. "Ik kan er blind op vertrouwen dat ik altijd alle medicatie van een patiënt inzichtelijk heb."

  NHG-integratie

  De huisarts somt meer voordelen op: "Als arts worden we heel goed ondersteund tijdens de consultvoering. De NHG-standaarden zijn mooi geïntegreerd in het HIS en aan de hand van de ICPC-code toont HiX wat de standaard daarbij adviseert. Dat is heel fijn. Daarnaast is het prettig dat er zo veel ondersteuning is in allerlei protocollen. Daardoor krijg ik bijvoorbeeld snel de juiste vragenlijst naar voren als ik een lichamelijke klacht bij de patiënt invoer. Maar het állergrootste voordeel vind ik dat het patiëntenportaal geïntegreerd onderdeel uitmaakt van het HIS."

  Uitdaging voor huisartsenorganisaties

  Net als andere huisartsenorganisaties staat Medipark Uden voor de uitdaging om de patiënt meer regie te geven. "Wij willen hen meer invloed laten uitoefenen op de inhoud en organisatie van onze zorg. Onder meer door e-consulten te faciliteren en patiënten de mogelijkheid te geven online afspraken te maken, herhaalmedicatie aan te vragen, contactvoorkeuren te registreren, te videobellen et cetera. Deze opties kunnen we onze patiënten allemaal binnen HiX aanbieden."

  Minder telefoontjes

  Bij de zoektocht naar een nieuw HIS was een van de beoogde doelen van Medipark Uden het terugdringen van de vele telefooncontacten. Van den Heuvel: "Ik wilde per se een HIS dat vernieuwend zou zijn voor de huisartsenzorg, want als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Wij wilden juist vóóruit. Ik weet zeker: als wij de overstap naar HiX niet hadden gemaakt, hadden wij meer assistentes moeten aannemen om de telefoon te beantwoorden. Het was nu al 'gekkenhuis' tijdens de covid-uitbraak in onze omgeving, maar dán was het helemaal niet te overzien geweest. Wij wilden dus een oplossing om meer online te doen."

  Asynchrone communicatie

  Met het portaal zet Medipark Uden in op asynchrone communicatie. Van den Heuvel legt uit: "Als patiënten ons bellen, moeten de mensen aan onze kant van de lijn beschikbaar zijn. Dat kan helaas niet altijd. Maar als zij een e-consult sturen en erop kunnen vertrouwen dat zij daar binnen een paar uur of dagen antwoord op krijgen, zijn zij én wij weinig tijd kwijt." Binnen Medipark Uden kunnen de assistenten de e-consulten als eerste inzien. "Als zij die kunnen beantwoorden, doen zij het en anders wij. Die moderne, meer digitale manier van patiëntenzorg zit geïntegreerd in HiX."

  Toenemend portaalgebruik

  Aanvankelijk wisten de patiënten de weg naar het portaal niet goed te vinden, maar direct nadat Medipark Uden DigiD inzette als extra authenticatiemiddel om in loggen, nam het portaalgebruik exponentieel toe. "We konden DigiD via de ToegangVerleningService (TVS) aanbieden, zonder dat wij hier zelf iets voor hoefden te regelen. Dat deed onze HIS-leverancier voor ons. Die toevoeging van Digid zorgde voor een enorme toename van het portaalgebruik. Vooral het online afspraken maken en stellen van vragen namen een vlucht, waardoor onze assistentes nu minder druk zijn aan de telefoon."

  Meer commitment

  Medipark Uden wil de contacten zo makkelijk mogelijk maken voor de patiënt. "Zij kunnen de inschatting tussen naar de praktijk komen en een e-consult doen best zelf inschatten. De patiënten die bellen, krijgen triage en de mensen die liever digitaal contact willen, krijgen daar de juiste tools voor. Zo kan iedereen de zorg vragen op de manier die het beste bij ze past. Daarmee zorg je voor een grotere commitment, is mijn overtuiging."

  Samenwerking in de regio

  Naast de grotere regierol voor de patiënt verwacht Van den Heuvel in 2022 veel van de samenwerking met zorgpartners in de regio. Daarbij benadrukt hij het belang van heldere communicatie. "Het zou mooi zijn als we die netwerkzorg zoveel mogelijk vanuit één systeem kunnen faciliteren, want hoe meer partijen dezelfde taal spreken hoe gemakkelijker, veiliger en efficiënter de communicatie en samenwerking verloopt. Daarin zie ik een mooie rol voor HiX weggelegd, bijvoorbeeld bij de gegevensuitwisseling tussen de huisartsen en de ziekenhuizen. En als dat niet binnen één systeem kan, moeten we ervoor zorgen dat de communicatie tussen de verschillende systemen optimaal is, ongeacht welke ICT-leveranciers alle partijen hebben."

  Samen doorontwikkelen

  Intussen werkt Medipark Uden via het Innovatieplatform mee aan de doorontwikkeling van HiX voor de huisartsenzorg. Van den Heuvel: "Wij dragen graag bij aan een HIS dat goed is voor de gehele huisartsenzorg. We hebben er samen met ChipSoft hard aan gewerkt een HIS op te zetten dat aansluit op de wensen van de huisartsenzorg. Nu alle kinderziektes eruit zijn, kijken we samen met andere huisartsen hoe we HiX nog verder kunnen verrijken. Daarbij is onze ervaring dat verbeteringen snel worden doorgevoerd. Zo blijven we door innovatie toekomstbestendig." 

  Meer weten? Mail ons

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd