• 20 april 2021 -

  Stel: u heeft een auto aangeschaft die u van alle gemakken voorziet. Als extra optie heeft u gekozen voor een geïntegreerd navigatiesysteem. Hiermee beschikt u via periodieke updates vanuit de leverancier altijd over actuele routekaarten en efficiënte routes. Koopt u dan een los navigatiesysteem dat u zelf moet onderhouden, mét aanvullende (service-)kosten en contracten? Nee toch? Waarom zou u dan, als u in HiX 'rijdt' wel een 'losse' DVZA overwegen, terwijl u met Zorgplatform al een geïntegreerde DVZA in huis heeft?

  Ziekenhuizen ontzorgen op techniek

  Ziekenhuizen die HiX gebruiken, hebben in Zorgplatform de ideale tool om hun doelen voor het versnellingsprogramma VIPP 5 (en eventuele toekomstige subsidieregelingen) te behalen. Doordat Zorgplatform zowel de rol van DVZA (module 1) als uitwisselingssysteem (module 3) vertolkt en ChipSoft het onderhoud hierop uitvoert, worden de zorginstellingen volledig ontzorgd op techniek. Hierdoor kunnen zij zich maximaal richten op hun primaire taak: de beste patiëntenzorg leveren.

   Zorgplatform als DVZA

  Doordat Zorgplatform door MedMij is gekwalificeerd als DVZA, ligt het voor de hand dat ziekenhuizen die HiX gebruiken, dit platform als DVZA inzetten.

  Geen overhead in implementatie

  Momenteel oriënteren veel ziekenhuizen zich op een DVZA dat de gegevensuitwisseling tussen het ziekenhuis en persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's) faciliteert via MedMij. Meer dan 50 ziekenhuizen hebben met Zorgplatform de DVZA al in huis. Zij benutten het platform als uitwisselingssysteem tussen ziekenhuizen. Door het ook in te zetten als DVZA, kunnen zij de gestandaardiseerde gegevens uit HiX ontsluiten naar het PGO. Zonder onnodige complexiteit.


  Veel randvoorwaarden automatisch verzorgd

  "Met Zorgplatform hebben we een uitwisselingssysteem dat een aparte DVZA overbodig maakt", zegt Michael van Grol, informatiearchitect van HagaZiekenhuis. "Doordat het EPD en het uitwisselingssysteem van dezelfde leverancier zijn, sluit alles bovendien naadloos op elkaar aan en hebben we met maar één partij te maken. Zo worden we maximaal ontzorgd. Alle randvoorwaarden, zoals CE-markeringen, zijn automatische verzorgd en in Zorgplatform zitten al alle 'stekkers' om informatie naar andere EPD's en PGO's te ontsluiten. Daar zou ik altijd dankbaar van profiteren. Wij doen dat in ieder geval wél."

  Digitale strategie: aan de bron

  Veel ziekenhuizen hanteren het uitgangspunt: medische registraties aan de bron. Hiervoor gebruikt meer dan de helft van alle Nederlandse ziekenhuizen HiX, tenzij het niet anders kan. Voor de gegevensuitwisseling met andere ziekenhuizen en eHealth-toepassingen benutten zij Zorgplatform, dat als uitwisselingsplatform naadloos integreert met HiX. Omdat zij Zorgplatform al in huis hebben, is de strategische keuze om het platform ook te benutten als DVZA gemakkelijk gemaakt.

  MedMij-kwalificatie als belangrijke voorwaarde

  Zorgplatform is onlangs door Nictiz voor MedMij gekwalificeerd voor het opleveren van documenten (in de vorm van PDF/A) naar de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt. Hierdoor worden momenteel de eerste stappen gezet in de uitwisseling van het ziekenhuis naar de PGO's, een belangrijke voorwaarde voor ziekenhuizen om aanspraak te maken op subsidieregeling VIPP 5. Nu hiermee één van de twee gegevensdiensten voor module 1 is gekwalificeerd, rest alleen nog kwalificatie voor uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ). De ondersteuning voor module 3, die vraagt om gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen met verschillende EPD's, is al direct inzetbaar.

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd