• 11 maart 2021 -

  Zorgplatform is door Nictiz voor MedMij gekwalificeerd voor het opleveren van documenten (in de vorm van pdf/a) naar de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt. Hierdoor kan de uitwisseling van het ziekenhuis naar de PGO's beginnen, een belangrijke voorwaarde voor ziekenhuizen om aanspraak te maken op subsidieregeling VIPP 5.


  De technische basis voor gegevensuitwisseling werd in september 2020 al gelegd, toen we als Dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) het MedMij-label voor Zorgplatform ontvingen. Marc van Dijk, algemeen manager van stichting MedMij zei destijds: "Nu de grootste EPD-leverancier van ons land het label heeft, zijn er in potentie ontzettend veel gegevens beschikbaar." Met uitwisseling van documenten is de eerste gegevensdienst binnen VIPP 5 inmiddels een feit. Aan de gegevensdienst Basisgegevensset Zorg (BgZ) wordt momenteel gewerkt. Dit sluit naadloos aan op onze visie om ziekenhuizen te ontzorgen bij het uitwisselen van gegevens.

  Innovatieconsultant Vincent van den Berg: "We zien dat steeds meer ziekenhuizen in de startblokken staan en dit gecontroleerd in de praktijk gaan brengen. Praktijkervaring is voor ziekenhuizen belangrijk om de VIPP 5-doelen te behalen, omdat patiënten nog gestimuleerd moeten worden om een PGO te gebruiken. Veel mensen zijn hier nog niet mee bekend. De verwachting is dat de meeste huisartsenpraktijken komende maanden ook via MedMij de gegevens aan PGO's beschikbaar stellen. Nu ook de documenten uit ziekenhuizen verzameld kunnen worden, begint een digitale persoonlijke omgeving van de patiënt zelf steeds rijker te worden, met gezondheidsdata uit verschillende bronnen. Met Zorgplatform als uitwisselingssysteem kunnen ziekenhuizen aan de slag om PGO-gebruik te stimuleren bij patiënten en de benodigde 5% PGO-adoptie te realiseren."

  VIPP 5

  De MedMij-kwalificatie voor de uitwisseling van pdf/a-documenten is voor ziekenhuizen een belangrijke stap in de context van subsidieregeling VIPP 5. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, ligt er voor ziekenhuizen een uitdaging om met 5% van de patiënten met een DBC-relevant contactmoment gestandaardiseerd en digitaal informatie uit te wisselen, tussen het EPD en de PGO. Nu één van de twee gegevensdiensten voor module 1 is gekwalificeerd, rest alleen nog kwalificatie voor uitwisseling van de BgZ. Daarmee is voor ziekenhuizen de weg vrij om invulling te geven aan module 1 van de regeling.

  Zorgplatform als DVZA

  Ziekenhuizen staan voor de keuze welke partij zij in de arm nemen voor de rol van DVZA. Door Zorgplatform gereed te maken voor de uitwisseling van alle benodigde gegevensdiensten, voorziet ChipSoft in een oplossing voor ziekenhuizen die met HiX werken. Hiernaast is Zorgplatform ook al te gebruiken voor de gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen onderling en met digitale health-apps. Bijkomend voordeel is dat deze ziekenhuizen geen extra koppelingen hoeven te realiseren en te beheren tussen HiX en hun DVZA. Met Zorgplatform in de rol van MedMij-DVZA en uitwisselingssysteem kunnen de ziekenhuizen direct aan de slag om het PGO-gebruik door patiënten te stimuleren.

  Meer weten over onze ondersteuning bij de VIPP 5-regeling? Neem contact met ons op via communicatie@chipsoft.nl.

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd