• 25 september 2020 -

  Een van de belangrijke onderdelen binnen HiX is het geïntegreerde Zorgportaal. Binnen Zorgportaal is er een online portaal/website waarop patiënten kunnen inloggen en hun gegevens in het elektronisch patiëntendossier kunnen raadplegen. Ook is er een online portaal voor zorgverleners van een specifieke zorginstelling en bestaat er een online portaal voor huisartsen en externe artsen. Daarnaast bevat Zorgportaal de inhoud van de zelfservicekiosken, die je tegenwoordig veel ziet als je een ziekenhuis binnenkomt. Hier kunnen patiënten zich aanmelden voor hun bezoek.

  Input uit verschillende hoeken

  Voor de verbetering van onze online portalen krijgen we input vanuit verschillende hoeken. Vaak gaat het dan om interessante ontwikkelingen, waarmee we de patiënt verder helpen bij de behandeling en waarmee we de werkdruk van verpleegkundigen en artsen verlagen, door de patiënt al zoveel mogelijk thuis te laten doen.

  Een van die 'hoeken' is de overheid. Die vraagt bijvoorbeeld aan de zorg om de patiënt meer te betrekken bij de behandeling. Zo hebben ze onder meer het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) in het leven geroepen. Hiermee wil de overheid digitale gegevensuitwisseling tussen patiënten en zorginstellingen stimuleren, door subsidies te geven aan ziekenhuizen die hierin specifieke stappen zetten.

  Patiënt doet veel zelf

  In dat kader hebben we bij  ChipSoft bijvoorbeeld Online inchecken ontwikkeld. Hierbij kan de patiënt een dag voor z'n komst naar het ziekenhuis in enkele stappen de persoonsgegevens controleren die de zorginstelling van hem of haar heeft. Zo laten zorginstellingen de patiënt al zoveel mogelijk zelf doen. Precies in het straatje van de overheid.

  Ook andere organisaties worden bij de ontwikkeling van Zorgportaal betrokken. Een goed voorbeeld hiervan is Pharos, een expertisecentrum dat streeft naar kleinere gezondheidsverschillen binnen Nederland. Een van hun pijlers is taal. Er zijn namelijk 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. Om ons patiëntenportaal voor iedereen toegankelijk te maken, gebruiken wij een checklist van Pharos. Daarmee zorgen we ervoor dat alle teksten duidelijk zijn en er geen vakjargon in sluipt.

  Ideeën van medewerkers

  Naast de overheid en partijen als Pharos, dragen ook onze eigen medewerkers ideeën aan om Zorgportaal in het werkproces van de arts of verpleegkundige te 'embedden'. Zo worden er allerlei vragenlijsten voor de patiënt via Zorgportaal beschikbaar gesteld en wordt er hard gewerkt om de beantwoording van de patiënt inzichtelijk te maken voor de verpleegkundige of de arts.

  Door krachten van meerdere organisaties en teams te bundelen, komen we tot de beste portalen voor de patiënt, maar ook voor de zorgverlener. Op die manier is ook het dashboard voor de afdeling Oncologie gerealiseerd. Op dit dashboard kunnen zorgverleners, buiten de muren van het ziekenhuis, in één oogopslag zien voor welke patiënten een controleafspraak moet worden gepland bij een chemokuur, bij welke patiënten dit niet hoeft en welke patiënten de vragenlijst nog niet hebben beantwoord. Kortom, door samenwerken realiseren we de beste ICT-ondersteuning.

  Audio in online portaal

  Een van de laatste verrijkingen in Zorgportaal is de integratie van Doc2Me. Hiermee kunnen artsen en patiënten samen een audio-opname maken van hun gesprek en dit later allebei terugluisteren. Vooral voor gesprekken met een enorme impact voor de patiënt, bijvoorbeeld in de kankerzorg, is dit van grote meerwaarde. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 60 procent van de patiënten de inhoud van het consult alweer vergeten zijn als zij de zorginstelling verlaten. Zeker nu patiënten vanwege COVID-19 veelal alleen naar het ziekenhuis komen, is Doc2Me voor hen een uitkomst.

  Het Zorgportaal is in relatief korte tijd een onmisbare schakel geworden binnen de zorg en de ontwikkelmogelijkheden zijn eindeloos. Zorginstellingen zetten het daarom steeds vaker in binnen de medische werkprocessen. Zo kunnen zij de patiënten meer en meer betrekken bij de behandeling en beter inzage geven in hun eigen dossier.

  Wil jij ook graag meewerken aan een van onze oplossingen? Bekijk dan snel onze vacatures of neem direct contact met ons op via recruitment@chipsoft.nl. Wij staan je graag te woord.


  Meer nieuws lezen