• 22 april 2020 -

  Christine Aberson tijdelijk weer met de handen aan het bed

  Normaal gesproken vertaalt Christine Aberson als Chief Nursing Information Officer (CNIO) de wensen van verpleegkundigen naar slimme ICT-ondersteuning bij hun werkprocessen. Maar toen de coronacrisis uitbrak, bedacht ze zich geen moment. Haar werk als CNIO kon even wachten, want aan het bed was zij harder nodig. We spreken Christine vlak na - wat nu lijkt - de piek van coronazorg in Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ).


  Als CNIO de zorgvloer weer op… Was dit een zogeheten no-brainer?

  Ja, dit was een échte no-brainer. Ik heb mij onmiddellijk aangemeld bij het Corona Planburo. Vrij snel werd ik ingezet op de Intensive Care, waar ik nu verschillende diensten heb gedraaid. Het is 1,5 jaar geleden dat ik voor het laatst in de patiëntenzorg stond, maar je pikt het zo weer op. Het was wel even wennen met de processen – waar ligt alles et cetera  - maar het team is  heel erg goed met elkaar verbonden en iedereen vangt elkaar goed op, dus dat maakt het een stuk makkelijker naast het zware werk.

  Waar liggen voor de verpleegkundigen van NWZ de grootste uitdagingen op dit moment?

  De grootste uitdagingen liggen in het herijken van processen en taakdifferentiatie. We moeten zuinig omgaan met onze verpleegkundigen, want dit gaat nog maanden duren. Het werken op een cohort-afdeling en in de persoonlijke beschermingsmiddelen is best zwaar en vraagt om een betere ondersteuning van de verpleegkundige. We hebben helpenden ingezet waar dat kon, maar bijvoorbeeld ook de apotheek draagt haar steentje bij door zoveel mogelijk medicatie kant en klaar aan te leveren. Verder moesten we goed nadenken over hoe we oud-verpleegkundigen weer het beste konden re-integreren. Aan de patiëntenkant bestond de uitdaging hoe we het beste contact konden leggen tussen de familie en de patiënt. De familie mag namelijk niet bij de patiënt op bezoek komen, maar het contact is essentieel voor het genezingsproces. Gelukkig konden we in samenwerking met onze ICT-afdeling het beeldbellen met behulp van iPads vrij snel opstarten.

  Kun je een inkijkje geven in de registraties die daarbij komen kijken?

  De Early Warning Score (EWS) is van cruciaal belang bij coronapatiënten. Het ziektebeeld verloopt zeer grillig en een van de eerste parameters die omhoog gaat, is de ademhaling. De EWS helpt ons daarbij en ondersteunt de verpleegkundige om op tijd met een arts te schakelen. Het klinisch redeneren speelt hier ook een belangrijke rol.

  Hoe belangrijk is het dat je dan een EPD ter beschikking hebt dat jou daarbij ondersteunt en ontlast?

  Zeer belangrijk. Ten eerste steunt HiX bij de overdracht met een voorblad, waarbij je als verpleegkundige meteen een goed beeld hebt van je patiënt. Verder is de registratielast bij de PDMS-afdelingen beperkt, doordat alle waardes direct in het EPD worden ingelezen. De verpleegkundige moet deze waardes alleen nog valideren. Zoals ik net al aangaf, speelt de EWS een belangrijke ondersteunende rol, met name op de algemene afdelingen. Ik was dan ook heel blij met het nog op te leveren ontwikkelpunt, waarmee je op je afdeling meteen de patiënten zichtbaar hebt waarvan de voorlaatste EWS-waarde en de laatste waarde het meeste verschillen. Zo kun je deze patiënten nog scherper in de gaten houden of eerder overleggen met de arts.

  Op welke momenten merk je die ondersteuning door HiX?

  De app ondersteunt bij de patiënten in isolatie, daar waar je geen COW op de kamer ter beschikking hebt. Uiteraard heb je dan wel rekening te houden met de maatregelen die je moet treffen ten aanzien van infectiepreventie, het reinigen van het device. We hebben bijvoorbeeld ook een COVID-behandelplansjabloon ontwikkeld die de verpleegkundige ondersteunt met de dagelijkse activiteiten die moeten gebeuren bij de patiënt. Verder vind ik het heel overzichtelijk dat nu rechtsboven in het dossier het icoon 'COVID positief' duidelijk in beeld komt.

  Hoe verloopt de samenwerking met andere ziekenhuizen?

  We leren veel van de Brabantse ziekenhuizen. Ik heb contact met ze om ideeën uit te wisselen en over te nemen. Verder heb ik contact met het CNIO-netwerk waarbij we ideeën uitwisselen en elkaar ondersteunen met vragen.

  Wat zou er nog beter kunnen?

  Ik heb voor de verpleging nog vele wensen op mijn lijstje staan, maar in relatie tot HiX zou de ondersteuning van het klinisch redeneren in het EPD de verpleegkundige enorm helpen haar patiëntenzorg nog meer te optimaliseren. Binnen de gebruikersgroep Verpleegkunde zijn wij hier ook samen met ChipSoft mee bezig en het is best complex om dit goed op te zetten binnen HiX.

  Hoe verloopt de samenwerking om die verbeteringen snel door te voeren?

  Voor veel wensen verloopt er een vlotte samenwerking. Dit zijn meestal de kleinere wensen die weinig aanpassingen in de software nodig hebben. Voor de grotere wensen, bijvoorbeeld het uitwerken van ondersteuning rondom klinisch redeneren zoals ik eerder noemde, vraagt dit meer energie en input van de ziekenhuizen zelf. Meestal werken we dan met een drietal ziekenhuizen het onderwerp uit en doen we een voorstel. Deze bespreken we dan binnen de gebruikersgroep en met de ChipSoft-consultants om het verder te verfijnen en de onduidelijkheden eruit te halen. De samenwerking met de consultants verloopt zeer prettig en effectief en de gebruikersgroep loopt best goed en vlot, ook dankzij de ondersteuning van de voorzitters. 

  Hoelang blijf je nog met de handen aan het bed? Enig idee?

  Dat is op dit moment lastig te zeggen. Bij het opschalen van de crisisorganisatie - meer IC-bedden et cetera - zal dit nog wel even zo blijven. Echter, we zien nu bij meer beheersing van de crisis dat we de reguliere stroom patiënten ook weer willen gaan opstarten. Deze groep vraagt ook aandacht. We moeten als organisatie goed nadenken hoe we dit proces laten verlopen en met welke kwantiteit. We moeten zuinig omgaan met onze verpleegkundigen en medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is hierbij het toverwoord. Hoe laat je deze mensen zo goed en zo lang mogelijk hun werk doen, al dan niet gerelateerd aan COVID-19? We zeggen vaak dat het geen sprint is, maar een marathon die we lopen. Ook COVID-19 wordt weer het nieuwe normaal en hoe gaan we dit integreren in onze dagelijkse bedrijfsvoering? Dit vraagt ook weer om herijking van processen met of zonder digitale ondersteuning. 


  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd