Plastische chirurgiehttps://chipsoft.nl/hix-abc/artikel/66/Plastische-chirurgiePlastische chirurgie

 

 

Plastische chirurgiehttps://chipsoft.nl/hix-abc/artikel/66/Plastische-chirurgiePlastische chirurgie

HiX ondersteunt alle processen rondom de plastische chirurgie met een intelligent en flexibel EPD. Hiermee beschikken alle professionals direct over de juiste informatie en hebben ze alle registratiemogelijkheden beschikbaar die specifiek passen bij hun rol.


Plastische chirurgie binnen HiX

Met HiX wordt de workflow van plastisch chirurgen optimaal ondersteund. Het dossier hanteert een zorgvraaggerichte insteek, waarbij onder meer de volgende zorgvragen volledig zijn uitgewerkt: esthetische reconstructies, congenitale afwijkingen, genitalia externa, hand en pols inclusief uitgebreide handenkaart, huiddefecten, decubitus, huidtumoren, mammaklachten, zenuwklachten, overige reconstructies en schisis en microtie bij kinderen. Daarbij heeft de plastisch chirurg vele afbeeldingen beschikbaar om op te annoteren.


DASH en DBIR

Op de OK beschikt de plastisch chirurg over een standaard invulformulier om de operatie snel en gestructureerd vast te leggen. Alle relevante gegevens die de plastisch chirurg gaandeweg het behandeltraject van een patiënt registreert, worden automatisch overgenomen in de DASH-scorelijst. Ook wordt, bij relevante diagnoses, automatisch de Dutch Breast Implant Registry (DBIR) ingevuld.


Complicaties

HiX bevat bovendien een heldere checklist met mogelijke consequenties of complicaties die de zorgprofessional kan hanteren om informatie te geven over de geplande behandeling. In feite zijn dit alle onderwerpen die de zorgprofessional met de patiënten dient te bespreken als aanvulling op het informed consent.


Rolgerichte view

HiX biedt voor elk specialisme en voor iedere rol een specifieke view op het EPD. Hierdoor heeft iedere behandelaar direct een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft naar informatie.


Multidisciplinair overleg (MDO)

Zo toont HiX bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt. Ideaal voor het eigen werkproces, maar ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); de bevindingen van alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen, worden gecombineerd getoond zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd.


Standaard content

Door onze standaard content reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars gegevens registeren en eenvoudig daarnaast de vorige registraties of uitslagen raadplegen. Door beide naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast.


Innovatieve tools

HiX voorziet zorgverleners van innovatieve tools, zoals snelteksten en het aanbieden van ‘zorgvragen’, die de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt direct tonen. Daarnaast biedt HiX een structuur om de gegevens op de juiste manier vast te leggen, waardoor de gegevens eenvoudig te filteren zijn.


Handig hergebruik

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, behandelbeperking en metingen. Bij het vastleggen van de diagnose, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende DBC voorgesteld. Dit is een mooi voorbeeld hoe HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen.


Prestatie-indicatoren

Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze bovendien beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Bovendien zorgt het voor optimale ondersteuning van de zorgadministratie.


Richtlijnen

HiX ondersteunt internationale richtlijnen, waarbij de arts tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden krijgt, met daarbij de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.


eHealth

HiX biedt diverse mogelijkheden om via E-health het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.


Voordelen:

• Vakinhoudelijke content 
• Optimaal overzicht
• Uniformiteit en efficiëntie in registraties
• Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
• Werkprocesondersteuning
• Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.

GP0|#9de5704a-1183-4917-8c5f-be9e23608fbf;L0|#09de5704a-1183-4917-8c5f-be9e23608fbf|Plastische Chirurgie;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd