Oogheelkundehttps://chipsoft.nl/hix-abc/artikel/58/OogheelkundeOogheelkunde

 

 

Oogheelkundehttps://chipsoft.nl/hix-abc/artikel/58/OogheelkundeOogheelkunde

HiX ondersteunt alle medewerkers en processen op de afdeling Oogheelkunde. Het zorgt dat elke behandelaar direct over de relevante gegevens van de patiënt beschikt en biedt handige tools die de registratiedruk minimaliseren.


Oogheelkunde in HiX

Uniek in het oogheelkundige dossier is de interactieve map waarop alle kamers van de oogpoli in letterlijk kaart worden gebracht. Op deze interactieve plattegrond, die door zowel de secretaresse, de TOA, de optometrist, de orthoptist en de oogarts wordt gebruikt, kan door middel van drag and drop de routering van alle aanwezige patiënten op de poli worden bepaald en gevolgd. Daarbij kan iedere zorgverlener aangeven wie de volgende zorgverlener is die de patiënt moet zien. Bovendien wordt duidelijk getoond welke patiënten al zijn gedruppeld en op welke tijd de druppels zijn gegeven. De map toont alles in een oogopslag.


Sterke beeldintegratie

Door een sterke beeldintegratie hebben oogartsen met HiX direct alle beelden voorhanden, evenals alle metingen. Met een druk op de knop worden de metingen bij de juiste patiënt in HiX opgeslagen en zijn ze direct in het dossier te gebruiken. Bovendien zijn er in het dossier meerdere metingenschermen aanwezig. Zo kunnen oogartsen, bijvoorbeeld bij glaucoom op het metingenscherm zien wat medicatie met de oogdruk van de patiënt doet. En bij intravitreale injecties zien zij direct het effect van een injectie op de visus in het scherm terug.


Zorgpaden

Bij de registraties worden oogartsen geholpen door tijdbesparende oplossingen. Zo is het mogelijk om 
zorgpaden in te zetten voor bijvoorbeeld cataractingrepen, om alle stappen van een specifieke stappen van een behandeling in één keer efficiënt uit te rollen. De landelijke cataractkwaliteitsregistratie maakt overigens geïntegreerd onderdeel uit van HiX. Voor het operatieverslag biedt HiX specifieke invulformulieren aan voor iedere ingreep, waarmee alle relevante informatie snel en gestructureerd worden vastgelegd.


Rolgerichte view

HiX biedt voor elk specialisme en voor iedere rol een specifieke view op het EPD. Hierdoor heeft iedere behandelaar direct een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft naar informatie.


Multidisciplinair overleg (MDO)

Zo toont HiX bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt. Ideaal voor het eigen werkproces, maar ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); de bevindingen van alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen, worden gecombineerd getoond zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd.


Standaard content

Door onze standaard content reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars gegevens registeren en eenvoudig daarnaast de vorige registraties of uitslagen raadplegen. Door beide naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast.


Innovatieve tools

HiX voorziet zorgverleners van innovatieve tools, zoals snelteksten en het aanbieden van ‘zorgvragen’, die de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt direct tonen. Daarnaast biedt HiX een structuur om de gegevens op de juiste manier vast te leggen, waardoor de gegevens eenvoudig te filteren zijn.


Handig hergebruik

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, behandelbeperking en metingen. Bij het vastleggen van de diagnose, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende DBC voorgesteld. Dit is een mooi voorbeeld hoe HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen.


Prestatie-indicatoren

Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze bovendien beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Bovendien zorgt het voor optimale ondersteuning van de zorgadministratie.


Richtlijnen

HiX ondersteunt internationale richtlijnen, waarbij de arts tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden krijgt, met daarbij de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.


eHealth

HiX biedt diverse mogelijkheden om via eHealth het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.


Uw voordelen

• Vakinhoudelijke content 
• Optimaal overzicht
• Uniformiteit en efficiëntie in registraties
• Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
• Werkprocesondersteuning
• Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl.

GP0|#644b010a-894d-4a70-a40a-dde9c832d22f;L0|#0644b010a-894d-4a70-a40a-dde9c832d22f|Oogheelkunde;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content;GP0|#f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100;L0|#0f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100|Smart health

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd