Gegevensuitwisselinghttps://chipsoft.nl/hix-abc/artikel/28/GegevensuitwisselingGegevensuitwisseling

 

 

Gegevensuitwisselinghttps://chipsoft.nl/hix-abc/artikel/28/GegevensuitwisselingGegevensuitwisseling

​ChipSoft ondersteunt de uitwisseling van gegevens tussen afdelingen, zorgorganisaties, (overheids)instanties en patiënten op vele manieren. Oók als zorgorganisaties werken met een ander ZIS/EPD dan HiX.


Duidelijke missie

ChipSoft ziet het als haar missie om voorop te lopen waar het gaat om de ondersteuning van voor de (Nederlandse) gezondheidszorg relevante (defacto) standaarden, normen en integratieprofielen. Het integratieplatform van ChipSoft biedt ondersteuning voor alle relevante HL-7 versie 2 en HL-7 versie 3 berichten, EDIFACT en DICOM messages.


Standaarden

Waar van toepassing, worden IHE integratieprofielen* ondersteund. Diverse ondersteunende (defacto) standaarden, zoals ten behoeve van single-sign-on (SAML federation) en visuale integratie worden ondersteund. Daarnaast ondersteunt ChipSoft diverse (defacto) standaarden op het gebied van database connectivity.


Koppelingen

Het integratieplatform biedt daarnaast volop mogelijkheden voor de ontwikkeling van specifieke (al dan niet op standaarden gebaseerde) koppelingen door de opdrachtgever zelf, al dan niet ondersteund door ChipSoft. Alle in HiX beschikbare informatie kan via koppelingen beschikbaar worden gesteld aan andere systemen. Of aangeboden worden vanuit andere systemen. Naast peer-to-peer koppelingen kunnen ook koppelingen op basis van webservices worden gerealiseerd.


COMEZ communicatieserver

ChipSoft biedt een zelf ontwikkelde communicatieserver, de COMEZ.  Hiermee kan informatie tweezijdig worden uitgewisseld tussen HiX en aanwezige deelsystemen. Afhankelijk van de configuratie kan de COMEZ ook informatie uitwisselen tussen twee verschillende deelsystemen onderling. Bovendien kan de server ten behoeve van bijvoorbeeld ordercommunicatie en patiëntgerichte informatie-verstrekking alle, binnen het ziekenhuis, gegenereerde uitslagen en resultaten bufferen in door de Comez beheerde databases. Hierdoor hoeven de informatieaanvragen niet meer aan de deelsystemen zelf te worden gericht.


HL-7 versie 2 en 3

ChipSoft ondersteunt HL-7 versie 2 en 3. Alle gangbare events worden door HL-7 versie 2 ondersteund; HL-7 versie 3 wordt ingezet voor de externe communicatie van onder meer medicatieberichten, ketenzorgberichten via het LSP of rapportage ten behoeve van het bevolkingsonderzoek (darmkanker) of de aanlevering van de PRN-kernset.


Zorgplatform

Met Zorgplatform faciliteert ChipSoft een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor transmurale samenwerking in de zorg. Zorgplatform communiceert gegevens via (inter)nationale zorgstandaarden, zoals Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s), IHE DSUB, IHE XDS, IHE XUA, SAML 2.0 en HL7 FIHR. Elke zorgaanbieder kan zich aansluiten, van ziekenhuizen tot huisartsen en van thuiszorgorganisaties tot zelfstandige behandelcentra en GGZ-aanbieders. Zorgplatform ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken en consulteren van en naar elkaars patiënten en bij zorg op afstand. Deelnemende zorgaanbieders hoeven geen samenwerkingsverband te hebben en het maakt niet uit welk (ZIS/)EPD, HIS of platform voor thuismonitoring er wordt gebruikt.


Huisartsen

Ten behoeve van de integratie met huisartsinformatiesystemen (HIS) wordt uitwisseling van gegevens via EDIFACT ondersteund. In de communicatie met huisartsen ondersteunt ChipSoft ook het ketenzorgberichtenverkeer via het LSP met HL-7 versie 3. Daarnaast biedt ChipSoft een geavanceerde koppeling met de verwijsapplicatie Zorgdomein, waarmee het gehele verwijs-/ en afspraakproces geautomatiseerd kan worden. 


Authenticatie

ChipSoft levert integratie met Active Directory en SAML-federatie ten behoeve van Single-Sign-On. Daarnaast zijn koppelingen met DigiD en UZI beschikbaar, alsmede koppelingen met systemen voor biometrische authenticatie.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl

*ChipSoft streeft conformiteit aan de IHE-standaarden na en neemt in 2019 deel aan de IHE-Europe Connectathon om compliant te worden.

GP0|#1fa314c9-7dd8-4ccf-a0fe-26b8446720d3;L0|#01fa314c9-7dd8-4ccf-a0fe-26b8446720d3|Samenwerking;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#0410f960-d28f-42bc-9948-ad716f1bb7b1;L0|#00410f960-d28f-42bc-9948-ad716f1bb7b1|Koppelen;GP0|#aef08880-e07e-4672-bea0-5f5107b9ed8f;L0|#0aef08880-e07e-4672-bea0-5f5107b9ed8f|Zorgplatform

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd