Dermatologiehttps://chipsoft.nl/hix-abc/artikel/21/DermatologieDermatologie

 

 

Dermatologiehttps://chipsoft.nl/hix-abc/artikel/21/DermatologieDermatologie

HiX ondersteunt alle processen rondom dermatologische zorg met een intelligent en flexibel EPD. Hiermee beschikken alle professionals direct over de juiste informatie en hebben ze alle registratiemogelijkheden beschikbaar die specifiek passen bij hun rol.


Dermatologie binnen HiX

In HiX voor de dermatologie is een zorgvraaggerichte insteek gehanteerd, waarbij per zorgvraag of per type consult een specifieke anamnese kan worden afgenomen. Afhankelijk van de zorgvraag, bijvoorbeeld flebologie, SOA, Exczeem, enzovoorts, verschillen de voorgedefinieerde onderdelen in het anamneseformulier.


Veelheid aan afbeeldingen

Voor de dermatologie, maar bijvoorbeeld ook voor de flebologie, is in de content een veelheid aan afbeeldingen beschikbaar waarop duidelijk kan worden genoteerd waar de lichamelijke klachten zich bevinden. Ook zijn andere beeldtypes, zoals foto’s van de huid, snel inzichtelijk. Bovendien zorgt HiX dat scorelijsten automatisch worden gevuld met de juiste en reeds beschikbare gegevens, die gedurende het gehele behandeltraject zijn vastgelegd. Hierdoor zijn artsen en behandelaars minder tijd kwijt aan hun registraties.


Verslag verrichtingen

Het dermatologiedossier in HiX voorziet niet alleen in de verslaglegging van alle contactmomenten binnen de dermatologie, maar biedt tevens de mogelijkheid om de poliklinisch uitgevoerde verrichtingen te registreren, zoals bepaalde therapieën. Hiervoor biedt ChipSoft specifieke behandelformulieren aan voor jeuk, lichttherapie, lasertherapie, lichttesten en wondzorg.


Voortgang therapie

HiX reikt voor ieder type therapie specifieke inzagemogelijkheden aan. Zo zien dermatologen bijvoorbeeld in één oogopslag de voortgang van hun serie laser- en lichttherapieën, omdat die overzichtelijk op een tijdlijn worden weergegeven. Zo is iedere behandeling nauwlettend te volgen. Daarbij zijn ook alle allergieën en overige interessante informatie over de patiënt, zoals medicatiegegevens, altijd binnen handbereik.


Rolgerichte view

HiX biedt voor elk specialisme en voor iedere rol een specifieke view op het EPD. Hierdoor heeft iedere behandelaar direct een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft naar informatie.


Multidisciplinair overleg (MDO)

Zo toont HiX bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt. Ideaal voor het eigen werkproces, maar ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); de bevindingen van alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen, worden gecombineerd getoond zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd.


Standaard content

Door onze standaard content reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars gegevens registeren en eenvoudig daarnaast de vorige registraties of uitslagen raadplegen. Door beide naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast.


Gestructureerde registratie

Voor de dermatologie beschikt HiX over diverse registratieformulieren voor registratie van verschillende contactmomenten en/of besprekingen voor zowel de poliklinische als de klinische setting. Om de verschillende rollen te ondersteunen bij hun verslaglegging wordt er gebruikgemaakt van verschillende methodes. Zo is vrije tekstinvoer mogelijk (waarbij gebruikers zelf standaardteksten kunnen aanmaken indien gewenst), maar zijn ook voorgedefinieerde invulformulieren beschikbaar. In deze voorgedefinieerde invulformulieren worden de professionals ondersteund om het consult gestructureerd te doorlopen en te verslaan.


Innovatieve tools

HiX voorziet zorgverleners van innovatieve tools, zoals snelteksten en het aanbieden van ‘zorgvragen’, die de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt direct tonen. Daarnaast biedt HiX een structuur om de gegevens op de juiste manier vast te leggen, waardoor de gegevens eenvoudig te filteren zijn.


Handig hergebruik

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, behandelbeperking en metingen. Bij het vastleggen van de diagnose, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende DBC voorgesteld. Dit is een mooi voorbeeld hoe HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen.


Prestatie-indicatoren

Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze bovendien beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Bovendien zorgt het voor optimale ondersteuning van de zorgadministratie.


Richtlijnen

HiX ondersteunt internationale richtlijnen, waarbij de arts tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden krijgt, met daarbij de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.


eHealth

HiX biedt diverse mogelijkheden om via eHealth het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.


Voordelen:

• Vakinhoudelijke content 
• Optimaal overzicht
• Uniformiteit en efficiëntie in registraties
• Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
• Werkprocesondersteuning
• Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.

GP0|#71e5ac26-9326-47a5-bcae-3dd2cd6373e9;L0|#071e5ac26-9326-47a5-bcae-3dd2cd6373e9|Dermatologie;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content;GP0|#db65aec2-6a90-4267-a20c-e819918cd7bf;L0|#0db65aec2-6a90-4267-a20c-e819918cd7bf|Patiëntenportaal

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd