Cardiologiehttps://chipsoft.nl/hix-abc/artikel/15/CardiologieCardiologie

 

 

Cardiologiehttps://chipsoft.nl/hix-abc/artikel/15/CardiologieCardiologie

HiX ondersteunt alle processen rondom de cardiologische zorg met een intelligent en  EPD. Hiermee beschikken cardiologen en verpleegkundigen direct over alle informatie en registratiemogelijkheden die specifiek passen bij hun rol in de behandeling. Bovendien biedt HiX handige tools voor multidisciplinaire samenwerking en optimale hartrevalidatie.


Cardiologie binnen HiX

HiX biedt de afdeling Cardiologie specifieke formulieren voor de registratie van alle verschillende contactmomenten en/of besprekingen. Om de verschillende rollen binnen de cardiologie te ondersteunen bij hun verslaglegging, wordt gebruikgemaakt van verschillende methodes. Zo kunnen gebruikers vrije tekst invoeren, zelf standaardteksten aanmaken, maar ook voorgedefinieerde invulformulieren inzetten. Hierdoor wordt de specialist ondersteund om het consult gestructureerd te verslaan. Door die gestructureerde registraties zijn de gegevens weer eenvoudig automatisch uit het systeem op te halen voor aanleveringen aan, bijvoorbeeld, Pacemaker of DIPR.


Ondersteuning hartteam

Met HiX profiteert het gehele hartteam van innovatieve oplossingen. Bij de functieonderzoeken ondervinden cardiologen bijvoorbeeld ondersteuning doordat bij de aanvraag direct de juiste beelden worden gekoppeld.  In het kader van verslaglegging ondersteunt HiX onder meer bij hartfalen, de registratie van CAG, PCI, TAVI en de Mitraclip, en de verslaglegging vanuit devices zoals de PM, ICD en loop recorder. Ook de EFO is in HiX geïntegreerd, evenals de registratie van de procedure op de HCK. Voor deze kamer biedt het cardiologiedossier bovendien intelligente ondersteuning rondom aanvraag en planning. 


Cardio-thoracale chirurgie

HiX voorziet in gestructureerde dataregistraties voor BHN, BACTS en EACTS en ondersteunt de aanvraag en planning van OK-kamers. Bovendien brengt HiX het preoperatieve onderzoekstraject gedetailleerd van iedere patiënt duidelijk in kaart. Wanneer er ruimte in het operatieschema is kan deze snel worden opgevuld met een andere patiënt die voldoet aan de juiste voorbereidingscriteria.


Rolgerichte view

HiX biedt voor elk specialisme en voor iedere rol een specifieke view op het EPD. Hierdoor heeft iedere behandelaar direct een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft naar informatie.


Multidisciplinair overleg (MDO)

Zo toont HiX bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt. Ideaal voor het eigen werkproces, maar ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); de bevindingen van alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen, worden gecombineerd getoond zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd.


Standaard content

Door onze standaard content reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars gegevens registeren en eenvoudig daarnaast de vorige registraties of uitslagen raadplegen. Door beide naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast.


Hartrevalidatie

Naast een volledig cardiologisch dossier, stroomlijnt HiX ook het totale proces rondom de hartrevalidatie. Doordat de hartrevalidatie ook deel uitmaakt van het EPD, beschikt elke behandelaar over hetzelfde, actuele totaaloverzicht van de patiënt en zijn traject. Onze hartrevalidatie-oplossing is ontwikkeld conform de ‘Beslisboom Hartrevalidatie 2012’. De implementatie van deze beslisboom is gevalideerd door het CARDSS-team van de afdeling Klinische Informatiekunde van het AMC in Amsterdam.


Innovatieve tools

HiX voorziet zorgverleners van innovatieve tools, zoals snelteksten en het aanbieden van ‘zorgvragen’, die de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt direct tonen. Daarnaast biedt HiX een structuur om de gegevens op de juiste manier vast te leggen, waardoor de gegevens eenvoudig te filteren zijn.


Handig hergebruik

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, behandelbeperking en metingen. Bij het vastleggen van de diagnose, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende DBC voorgesteld. Dit is een mooi voorbeeld hoe HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen.


Prestatie-indicatoren

Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze bovendien beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Bovendien zorgt het voor optimale ondersteuning van de zorgadministratie.


Richtlijnen

HiX ondersteunt internationale richtlijnen, waarbij de arts tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden krijgt, met daarbij de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.


eHealth

HiX biedt diverse mogelijkheden om via E-health het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.


Voordelen

• Vakinhoudelijke content 
• Optimaal overzicht
• Uniformiteit en efficiëntie in registraties
• Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
• Werkprocesondersteuning
• Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl.

GP0|#99bf6814-e22b-4bb3-a18b-833c8de8f545;L0|#099bf6814-e22b-4bb3-a18b-833c8de8f545|Cardiologie;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content;GP0|#121768e3-a3f2-4893-a93b-a1b6668dfe4e;L0|#0121768e3-a3f2-4893-a93b-a1b6668dfe4e|Hartrevalidatie

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd