Beslissingsondersteuninghttps://chipsoft.nl/hix-abc/artikel/13/BeslissingsondersteuningBeslissingsondersteuning

 

 

Beslissingsondersteuninghttps://chipsoft.nl/hix-abc/artikel/13/BeslissingsondersteuningBeslissingsondersteuning

Met beslissingsondersteuning in de rol van intelligente coach borgt u protocollen, zorgprocessen en administratieve registraties. Hierdoor verhoogt u de veiligheid en efficiency van zorg. 


Beslissingsondersteuning in HiX

Beslissingsondersteuning helpt uw zorginstelling met processen te optimaliseren door de meest logische vervolgstappen aan te reiken. Dit kunnen complexe medische processen zijn, maar ook administratieve processen. HiX geeft de voorzet, maar de eindgebruiker beslist of hij/zij hier gebruik van maakt.

In zorginstellingen worden veel beslissingen genomen en dienen veel controles uitgevoerd te worden om processen optimaal en veilig te laten verlopen. Daar zijn veel mensen bij betrokken. Met beslissingsondersteuning helpt HiX-gebruikers bij het nemen van de juiste beslissingen. HiX gebruikt hiervoor alle registraties, scores en financiële producten die in het ZIS/EPD bekend zijn en stelt op basis van die informatie de juiste vervolgstappen voor aan de eindgebruiker.

De beslisondersteuning wordt ontworpen in een boomstructuur; de zogenaamde beslisboom. Alle beslistrajecten zijn grafisch inzichtelijk, waarbij alle genomen stappen eenvoudig te herleiden zijn. Daarmee biedt HiX de mogelijkheid om genomen beslissingen achteraf te analyseren.

Door bijvoorbeeld medische richtlijnen te combineren met dossiergegevens, geeft HiX u medicatievoorstellen op basis van een gestelde diagnoses. HiX geeft advies, maar de uiteindelijke beslissing is in handen van de zorgprofessionals.


Uw voordelen

• Coaching bij (complexe) processen
• Borging zorgprotocollen en administratieve processen
• Logica achter beslissing altijd inzichtelijk
• Zorginstelling breed inzetbaar


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl.

GP0|#3eacef79-02d0-4c18-a337-9a81495f51b3;L0|#03eacef79-02d0-4c18-a337-9a81495f51b3|Beslissingsondersteuning;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#12c17539-d98a-4586-b576-6a488cca0acf;L0|#012c17539-d98a-4586-b576-6a488cca0acf|Medicatie;GP0|#3bc83d87-4401-4dae-a6f1-9da15b673c82;L0|#03bc83d87-4401-4dae-a6f1-9da15b673c82|Zorgadministratie

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd